Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 20 kết quả (0.0014 giây)


Văn Phòng Đại Diện Công Ty At & Besquip (Asia Pacific) Pte Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313065492

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/12/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Yip Chow Yong

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

Mã số thuế: 0311710771

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/04/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A55/II Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Thị Ngọc Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm - Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 0100507058-002

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/04/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: A51/I-A52/I Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Vũ Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Javi

Mã số thuế: 0304089183

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/11/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô IIIB Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: CHOU CHIH TSUNG

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Ventron Technologies (VN)

Mã số thuế: 0304050877

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/10/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô B/IV Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: PHAM TRUNG THU

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

Mã số thuế: 0303760095

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/05/2005 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô A55/2 Đường 20 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Seagusa Youke

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Chin Nan

Mã số thuế: 0303601546

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/01/2005 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: B6/2 Đường Số 2A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chou Chin Nan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vina Foods Kyoei

Mã số thuế: 0303478451

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/09/2004 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô A55/II Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nomiya Ryuichi

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH LT

Mã số thuế: 0303326522

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/06/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô D/IV Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ly Hang

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hup Seng

Mã số thuế: 0302976221

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô VIII D Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Cơ Khí Chen Hone Việt Nam

Mã số thuế: 3600631820-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/05/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Lô IIIA Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH He Chang

Mã số thuế: 0302683472

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/10/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Lô Số IVA Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chen Zhi Jin

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Wonder Cap VN

Mã số thuế: 0302247765

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D9B/I Đường Số 1A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hsian Tai

Mã số thuế: 0302130830

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô B1/I, Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chang Chin Chen

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hyozaemon Sài Gòn

Mã số thuế: 0302072346

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/08/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 2A Đường 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hisahito Uratani

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà

Mã số thuế: 0302046057

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/08/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D9/I KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Phướng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Chỉ Ming Shyang

Mã số thuế: 0302024871

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/07/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô A3/I Đường Số 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Quốc Tế Đài An

Mã số thuế: 0302017049

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/06/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Lô A4/I Đường Số 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


DNTN Trường Vinh Phát

Mã số thuế: 0301904270

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/01/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Lô A5/II Và A6/II Đường 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH New Hope Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301809154

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/09/1999 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Lô số B17/I, B18/II, B19/II &B20/II Đường số 2A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Wu MaoLin

Điện thoại: Xem chi tiết