Hồ sơ công ty Xã Tân Tạo Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 28 kết quả (0.0015 giây)


Cty TNHH Hua Jian (Việt Nam)

Mã số thuế: 0303078132

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: D10/89Q Quốc Lộ 1A Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH TM Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dương Hòa

Mã số thuế: 0303049773

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 32/2A Lê Đình Cẩn ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vạn Tuyết Hoa

Mã số thuế: 0302999998

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/08/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: B7/140 ấp 2 Trần Đại Nghĩa Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Thị Tuyết

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tân Thắng Long

Mã số thuế: 0302987840

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: C15/12 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thị Minh Thư

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bắc Cảng

Mã số thuế: 0302941444

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/06/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: D3/15T ấp 4 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Châu Bảo Linh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại DV Sản Xuất Xây Dựng Cát Tường Mỹ

Mã số thuế: 0302905894

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/04/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: B9/10T ấp 2 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Quang Phong

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Phước Tiến

Mã số thuế: 0302891803

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/04/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: C16/7C Tỉnh Lộ 10 Tổ 16 ấp 3 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Văn Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Khắc Thụ

Mã số thuế: 0302890623

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/04/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: D14/68E Lê Đình Cẩn ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Thanh Châu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sài Bình

Mã số thuế: 0302888462

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/04/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: C15/12 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chu Ngọc Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH 504

Mã số thuế: 0302870024

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/03/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: D15/89/7D Lê Đình Cẩn ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Phương Nam

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Tấm Trần Cách Nhiệt

Mã số thuế: 0302848445

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/02/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: D10/69Q Quốc Lộ 1A ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Đức Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phú Gia

Mã số thuế: 0302801951

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/12/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: A6/19Q ấp 1 Quốc Lộ 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Phú

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Lửa 99

Mã số thuế: 0302760984

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/11/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: D6/47A Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Văn To

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hùng Anh

Mã số thuế: 0302724506

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/10/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: D4/39T Bà Hom Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH TM Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hà Vân Mỹ

Mã số thuế: 0302696986

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/09/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: A5/7 ấp 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Xuân Tuân

Điện thoại: N/A


DNTN Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Giấy Gia Phát

Mã số thuế: 0302603759

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/05/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: A1/46B ấp 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Sang

Điện thoại: Xem chi tiết


Huỳnh Thị Cẩm Lan

Mã số thuế: 0300791296-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/04/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: D1/22T ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thị Cẩm Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Thị Thục Oanh

Mã số thuế: 0302264591-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: C1/15Q ấp 3 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Thục Oanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nhân Phúc

Mã số thuế: 0302427246

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: D1/33T ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Phước Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Kim Cương

Mã số thuế: 0302415321

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: A6/48T ấp 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Đá

Điện thoại: Xem chi tiết