Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Tân Tạo Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 49 kết quả (0.0052 giây)


Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Yến Sào Việt

Mã số thuế: 0313103099

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/01/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô 55 Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Khổng Minh Tiến

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Logistics Npl

Mã số thuế: 0313103204

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/01/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: lô 10 + 12, đường số 9, khu công nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tiến Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phương Đông - Chi Nhánh 1

Mã số thuế: 0305030898-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/10/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô số 68 - Đường số 2 - Khu Công nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Quân Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Cloth & People Vina (NTNN)

Mã số thuế: 0312884474

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/08/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô số 19, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Kim Sung June

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Nguyễn Chi

Mã số thuế: 0306943481-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/05/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 20A Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Bích Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Lamberet Việt Nam (NTNN)

Mã số thuế: 0312594905

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/12/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 4A Song Hành KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Paul

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Cloth & People Vina

Mã số thuế: 0312581945

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/12/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô số 19, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Kim Sung June

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) (NTNN)

Mã số thuế: 0311881142

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/07/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 22A Đường số 1 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Cty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (NTNN)

Mã số thuế: 0311788859

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/05/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 5 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Vĩnh Thọ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Asia Pacific Engravers (Việt Nam) (NTNN)

Mã số thuế: 0311772256

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/05/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 16 Đường Số 7 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Văn Thị Tuyết Trang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Duy Đạt Bổn (NTNN)

Mã số thuế: 0311287725

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 12 Đường Số 4 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam(NTNN)

Mã số thuế: 0311259132

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 5 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Asia Pacific Engravers (Việt Nam)

Mã số thuế: 0310099327

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/06/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 16 Đường Số 7 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Thiệu Đường

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tiến Oai

Mã số thuế: 0302693054

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Lô 9C Đường C KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Chiêu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kỹ Thuật Teeshan

Mã số thuế: 0304072366

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/11/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô 9 Tân Tạo KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: ZHU XINHRONG

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Hoàng Gia

Mã số thuế: 0303834364

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/06/2005 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 6 Đường Số 7 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Tường Vi

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Chăn Nuôi và Sản Xuất Sữa Lạc Hồng U-S

Mã số thuế: 0303620034

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/01/2005 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô 8 Đường D KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đặng Quang Hạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bảo Chinh

Mã số thuế: 0303331917

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 19 Đường Số 4 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Hoàng Bảo Chinh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dệt Grand Best (Việt Nam)

Mã số thuế: 0303203873

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/03/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 11 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lien King Biau

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Đại Thạnh

Mã số thuế: 0301497829

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/01/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô Số 40 Song Hành KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Ngọc Ken

Điện thoại: Xem chi tiết