Hồ sơ công ty Xã Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 103 kết quả (0.0064 giây)


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thiên

Mã số thuế: 0302936476

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/03/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1/26 Quốc Lộ 1A ấp 2 Xã Bình Hưng Hoà - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đào Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhất Huy

Mã số thuế: 0303025490

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/03/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 13/8 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại: N/A


DNTN Cơ Khí Xây Dựng Phước Thạnh

Mã số thuế: 0305241070

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 17/13 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lại Ngọc Thạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tuấn Thực

Mã số thuế: 0303126322

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/12/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 55/6/12 Bình Long ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Nam Khoa

Mã số thuế: 0303124491

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/12/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 2/182 ấp 2 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Thị Thanh Biên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Tân Hải Quy

Mã số thuế: 0303106735

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 4/21 Gò Xoài ấp 9 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Nghiệp

Mã số thuế: 0303103660

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 2/39H ấp 2 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Thế Nghiệp

Điện thoại: N/A


Cty TNHH DV Thương Mại Xây Dựng Công Trình Hoàng Gia Trang

Mã số thuế: 0303100363

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 10/25B ấp 1 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tân Trần Long

Mã số thuế: 0303097720

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 13/2 Đường Giữa ấp Chiến Lược ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Bái Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ân Công

Mã số thuế: 0303098499

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 16/14 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Thị Thanh Thảo

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Đại Phúc Hậu

Mã số thuế: 0303095875

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 3/33 ấp 7 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Hồng Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Kinh Kha

Mã số thuế: 0303092747

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 6/11 Tổ 3 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Xuân Thịnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhân Hồng

Mã số thuế: 0303087472

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 39/16 ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Kim Thành

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Tín

Mã số thuế: 0303082749

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/10/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 38/72A ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Cúc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH TM Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thanh Hùng SG

Mã số thuế: 0303082717

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/10/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 4/50 Tân Kỳ Tân Quý ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Thanh Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải TN Phương Như

Mã số thuế: 0303064690

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/10/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 24/31P Mã Lò ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Ngọc Bông

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thắng Chiến

Mã số thuế: 0303060840

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/10/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 2/61 Gò Xoài ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Văn Chiến

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Ngọc Hiệp Phát

Mã số thuế: 0303044750

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/09/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 44/14 ấp 10 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Minh Ngọc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thành Vĩnh

Mã số thuế: 0303044969

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/09/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 5/59 Quốc Lộ 1A Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Thị Lệ Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tấn Kha

Mã số thuế: 0303043429

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/09/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 11/7 Tân Kỳ Tân Quý ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Điện thoại: N/A


Loading...