Hồ sơ công ty Sơn La

Tìm thấy 5,490 kết quả (0.0042 giây)


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500564250

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 08/03/2018 (Đã được 12 Ngày)

Địa chỉ: Bản Đán, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vũ Quang Điện

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY VINH

Mã số thuế: 5500564074

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 01/03/2018 (Đã được 19 Ngày)

Địa chỉ: Số nhà 123, Khối 3, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Ngọc Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TỔNG HỢP SƠN TRA BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500564148

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/03/2018 (Đã được 15 Ngày)

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Đình Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VŨ THANH

Mã số thuế: 5500564155

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/03/2018 (Đã được 15 Ngày)

Địa chỉ: TK BảN MòN, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vũ THị NGA

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH 83

Mã số thuế: 5500564109

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 01/03/2018 (Đã được 19 Ngày)

Địa chỉ: BảN 83, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lý VăN THắNG

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM THÔNG TIN

Mã số thuế: 5500564081

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 27/02/2018 (Đã được 21 Ngày)

Địa chỉ: Đường Khau Cả, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Cầm Thị Thanh Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH MINH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563948

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 25/02/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: Số nhà 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đặng Mạnh Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIỀNG LA

Mã số thuế: 5500564042

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 26/02/2018 (Đã được 22 Ngày)

Địa chỉ: Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Quàng Văn Xoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ PHIÊNG PẰN

Mã số thuế: 5500564067

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 26/02/2018 (Đã được 22 Ngày)

Địa chỉ: Bản Xà Cành, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lê Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 90 MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500564010

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 12/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: BảN TONG HáN, Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: PHạM VăN ĐịNH

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH NAM ANH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563137

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 11/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Số 69, đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Phí Ngọc Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CHUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5500563401

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Bùi Nhất Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN STEVIA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563433

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 04/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Bản Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Văn Dân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THỦY THANH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563585

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu 68, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Trần Huy Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CHÍNH NGA

Mã số thuế: 5500563578

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu Vườn Đào, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Cát Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563627

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 06/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Phạm Văn Thắng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 5500563497

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 01/02/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: TK 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lê TRườNG SINH

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563426

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đỗ Đức Tĩnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563419

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Doãn Văn Trịnh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563320

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 29/01/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 21, Ngõ 323, Đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vũ Ngọc Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...