Hồ sơ công ty Xã Bình Trị Đông Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 92 kết quả (0.0014 giây)


Cty TNHH TM Dịch Vụ Xây Dựng Và Vận Tải Trọng Tín Thành

Mã số thuế: 0303125456

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/12/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 17 Đường 33A Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Ngô

Mã số thuế: 0303115232

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C19/4F ấp 9 Tân Hòa Đông Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Thành Trung

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thiên Long Bình

Mã số thuế: 0303110001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C2/26 Bà Hom ấp 3 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Bình

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Tân Hoàng Bảo

Mã số thuế: 0303106887

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 12 Đường 36 ấp 1 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Ngọc Thúy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Trường Cửu

Mã số thuế: 0303104488

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 12 Đường 33 KDC An Lạc Bình Trị Đông Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Vĩnh Hiệp

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tiến Dũng DT

Mã số thuế: 0303086408

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 294 Đường Số 1 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Trinh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH TM Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Bình Long Vũ

Mã số thuế: 0303087514

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: B10/40 ấp 2 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Phong Nhã

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiên Ninh

Mã số thuế: 0303070704

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: B11/1C ấp 2 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Đo Đạc Kinh Doanh Nhà GDG

Mã số thuế: 0303061185

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C17/18 ấp 3 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Uy Thống

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Hồng Bảo Khanh

Mã số thuế: 0303059394

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/10/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: F10/21/2 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Minh Khánh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Hoàng Bình

Mã số thuế: 0303004229

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 81 Đường 1B Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Văn Công Bình

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kim Bình Long

Mã số thuế: 0303004250

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C18/18E/63A Tân Hòa Đông ấp 9 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Trần Chủ Bình

Mã số thuế: 0303000087

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: F2/3/45/10 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Chủ Bình

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tân Nông Trang

Mã số thuế: 0303001066

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: A8/23 ấp 1 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Khương Công Sơn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trí Cần

Mã số thuế: 0302993957

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 37 Đường 28 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Đình Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thủy Sản Đại Thịnh Phú

Mã số thuế: 0302995785

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: D20/53B/3 ấp 10 Phan Anh Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Hữu Trí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng NTB

Mã số thuế: 0302988361

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: V-32 Đường Số 1 KDC An Lạc Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hồng Ngọc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Hồng Cúc

Mã số thuế: 0302989816

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: A15/62P Đất Mới ấp 7 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dương Thiên

Mã số thuế: 0302988322

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C18/18E/75 Tân Hòa Đông Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Nam

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Minh Phước

Mã số thuế: 0302988160

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 319 Đường Số 1 KDC An Lạc Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu Phước

Điện thoại: N/A