Hồ sơ công ty Phường 1 Quận 11 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 369 kết quả (0.0013 giây)


Công Ty TNHH Cà Phê Hồng Khánh

Mã số thuế: 0316369107

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/07/2020 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: 47/80 Lạc Long Quân- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Duy Khánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Tư Vấn Thiết Kế An Phúc

Mã số thuế: 0316348033

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2020 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: số 99/1- Đường 702 Hồng Bàng- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Hán Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Thiên Phú

Mã số thuế: 0316334760

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 437/12 Hàn Hải Nguyên- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đặng Ngọc Thanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Dv Đầu Tư Hùng Đạt

Mã số thuế: 0316324804

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 47/42 Lạc Long Quân- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Mai Thanh Luân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Travelhow

Mã số thuế: 0316324258

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 708/22 Hồng Bàng- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thúy Phụng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Việt Home

Mã số thuế: 0316316384

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 39/25/16 Phú Thọ- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thế Hoài

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Apm Marketing (việt Nam)

Mã số thuế: 0316282897

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/05/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 23- đường 702 Hồng Bàng- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Tan Chin Yew

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ X-cafe

Mã số thuế: 0316243908

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/05/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 437/58/3 Hàn Hải Nguyên- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Quế An Từ Kiết Nghi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Hải Dương

Mã số thuế: 0316186801

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/03/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 22/48 Tân Hóa- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Quách Bá Dương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Dv Việt Hoa

Mã số thuế: 0316130615

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/02/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 151/1/24 Lạc Long Quân- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Châu Quốc Lương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Quốc Tế Elite Group

Mã số thuế: 0316115127

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/01/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 8/18 Tân Hòa- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tuyến Thanh Phong

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Viatur

Mã số thuế: 0316104164

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/01/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 73/13 Đường 762 Hồng Bàng- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Xuân Nghĩa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Công Nghệ Hòa Vũ Lực 68

Mã số thuế: 0316062394

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/12/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 6/17/31 ĐƯỜNG TÂN HÓA- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Mạnh Lực

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Công Nghệ Điển Tử Liên Tuất

Mã số thuế: 0316052981

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/12/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 36A Đường 762- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Ngọc Mai Thủy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xnk Lý Gia

Mã số thuế: 0315997116

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 59 Đường 762 Hồng Bàng- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Đức Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Skyviet Asia

Mã số thuế: 0315991731

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/10/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 155A Lạc Long Quân- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Trung Kỷ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0315990368

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/10/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 65/23 Phú Thọ- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vlxd Nguyên Thắng

Mã số thuế: 0315977550

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/10/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 47/53 Lạc Long Quân- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Quốc Toản

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Vietnam Adventure Cycling

Mã số thuế: 0315975472

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/10/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 8/33 Tân Hóa- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thạch Thanh Sene

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Phúc Phan Khang

Mã số thuế: 0315923932

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 732/4 Hồng Bàng- Phường 1- Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thị Nhị

Điện thoại: N/A