Hồ sơ công ty Phường 03 Quận 11 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 79 kết quả (0.0023 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Thạch Gia Anh

Mã số thuế: 0307756364-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/12/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 107/14 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Diệp Cẩm Ban

Điện thoại: N/A


VPLS Đồng Đăng Thục

Mã số thuế: 0302907330

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/10/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 203 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đồng Đăng Thục

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Văn Tiến

Mã số thuế: 0309412658

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/09/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 161B/55 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Linh Đan

Mã số thuế: 0309312773

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/08/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 161C/78 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Trúc Lam

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Thương Mại Nhật Thiên Tài

Mã số thuế: 0309222713

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 247/73 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Kiều Trinh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Tín Phúc

Mã số thuế: 0309180598

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 161B/19 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Ước

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ân Thy

Mã số thuế: 0309143860

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 273/12 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Triết

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tú Châu

Mã số thuế: 0306274199

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/12/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 265/29 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trịnh Thị út

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Diễm

Mã số thuế: 0306096404

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/10/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 106D/46 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đào Anh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Thiên Phú Lợi

Mã số thuế: 0306072604

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/10/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 161B/19 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Nhựt Thiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Điện Thanh Phong

Mã số thuế: 0306053915

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/10/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 161E/18C Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Phong

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Huy Văn

Mã số thuế: 0305843773

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 106I/31 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Huy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Lê Hoàng Long

Mã số thuế: 0305639697

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 205 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoàng Nhật Tân

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vĩnh Thy

Mã số thuế: 0305539371

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 161D/80 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Hồng Thy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Phan

Mã số thuế: 0303104625

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 106C/90 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Ngọc Tân

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Thương Mại Thăng Hoa

Mã số thuế: 0304644951

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 247/1 Lạc long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Quốc Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Vy

Mã số thuế: 0305442475

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/01/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 229 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Đào Ngọc Thanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Phụng

Mã số thuế: 0305437115

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/01/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 113B Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Thị Kim Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH ái San

Mã số thuế: 0303852998

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/12/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 152/36/12 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Hán Sanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Lắp Ráp Thiết Bị Lọc Và Xử Lý Nước Việt Phát

Mã số thuế: 0305367884

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/12/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 161C/73 Lạc Long Quân Phường 03 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Mạnh Khôi

Điện thoại: N/A