Hồ sơ công ty Phường 09 Quận 11 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 55 kết quả (0.0020 giây)


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kim Thoại

Mã số thuế: 0310181839

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/07/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 394/27 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Diệp Huệ Yến

Điện thoại: N/A


Kho Bạc Nhà Nước Quận 11

Mã số thuế: 0309602673

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/11/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 343 Lãnh Binh Thăng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đào Ngọc Hồng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhôm Việt

Mã số thuế: 0309017376

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/06/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 556A Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trịnh Văn Võ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Mỹ Khang

Mã số thuế: 0308791587

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/05/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 370/26 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Châu Quốc Cường

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Sài Gòn Việt

Mã số thuế: 0308615856

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/05/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 177 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Ngọc Bích

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Thái Thịnh

Mã số thuế: 0306399279

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/12/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 256/61 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Vương Mỹ Nga

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Lục Phát

Mã số thuế: 0306255220

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/12/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 175 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Kỳ Quyền

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Vạn Đức Lợi

Mã số thuế: 0306168899

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/11/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 188 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Huệ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Một Thành Viên Thế Giới Văn Phòng Phẩm

Mã số thuế: 0306068541

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/10/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 160/13 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Văn Phòng Luật Sư Ngô Thái Tùng Thư

Mã số thuế: 4200762323-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/09/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 452 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Thái Tùng Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH MTV Thương Mại Điện Gia Dụng Hồng Du

Mã số thuế: 0305879988

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 191 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lâm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Hưng Mậu

Mã số thuế: 0305862021

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 181/31/17C Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Linh Tái Nữ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thái Nhuận

Mã số thuế: 0305792984

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/06/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 256/57 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Dương Hoàng My Đoan

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thiên Phủ

Mã số thuế: 0305614325

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 556C Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thị Huệ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gia Lợi Hưng

Mã số thuế: 0304194935

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 181/31/10 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Nguyễn Thuỳ Linh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Tốc Độ Phú Ngân

Mã số thuế: 0304830475

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 228/26 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ninh Hữu Phú

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Hiệp Phát

Mã số thuế: 0305378653

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/12/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 466A Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Anh

Mã số thuế: 0305331278

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/11/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 181/31/6 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vạn Tinh

Mã số thuế: 0305295414

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/11/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 242/8 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thị Bích

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Long Tuấn

Mã số thuế: 0305247668

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/10/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 239 Thái Phiên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Diệu Hải

Điện thoại: N/A