Hồ sơ công ty Phường 08 Quận 11 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 207 kết quả (0.0013 giây)


Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Vạn Cơ

Mã số thuế: 0309981566

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/04/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 42D Xóm Đất, Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: La Trí Cường

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại An Trung

Mã số thuế: 0309460323

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 85 Đường Số 2 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Ngọc Trân

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Trường Thắng

Mã số thuế: 0309262177

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 19 Đường Số 5 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Văn Minh

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Vận Tải-Xuất Nhập Khẩu Vận Thành

Mã số thuế: 0308486505

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/05/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 17K/11 Dương Đình Nghệ Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Vĩ Cơ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Cửu Long

Mã số thuế: 0306324322

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/12/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 33 Đường 3A Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Phước Hiển

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Thiêm Thành

Mã số thuế: 0306178230

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/11/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 77 Đường số 9 CX Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Minh Vĩnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Minh Vinh Cường

Mã số thuế: 0306140156

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/11/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 174/21 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: La Thạch Minh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Công Nghệ ánh Sáng

Mã số thuế: 0306028073

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/09/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 58 C/x Bình Thới Đường Số 5 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ-Trương-Hoàng-Đang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Sao Đại Dương

Mã số thuế: 0306017145

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 236/5 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Tạ Diệu Tùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Cao Su Long Khang

Mã số thuế: 0305934477

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/09/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 30 Đường Số 8 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Than Hiệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồng Hiệp Phát

Mã số thuế: 0305890212

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 38 Đường Số 3 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Kinh Tân

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Vi Na Nha Trang Thiên Bảo

Mã số thuế: 0305889087

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 51 Đường Số 3A Cư Xá Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tấn Huy

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Sao Nam

Mã số thuế: 0305880581

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 18 Đường Số 3A Cư Xá Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kim Trường Lạc

Mã số thuế: 0305859318

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 53 C/X.Bình Thới Đường Số 9 Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Sông Hương

Mã số thuế: 0305854422

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 33 Đường Số 3A C/X.Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Đoàn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thế Giới Hoa

Mã số thuế: 0305830911

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 285 Lãnh Binh Thăng Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Chủ Yến

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Dương Minh

Mã số thuế: 0305799919

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 5 Đường Số 4 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Minh Trí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xương Thịnh

Mã số thuế: 0305778203

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/06/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 174/65/30 Thái Phiên Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Dì Huê

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Bất Động Sản Khang Thịnh

Mã số thuế: 0305620833

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 11A Dương Đình Nhạn Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thị Mỹ Vân

Điện thoại: N/A


DNTN Trang Tiên

Mã số thuế: 0302970526

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 46 Đường Số 9 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A