Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Singapore Ascendas Protrade Thị Xã Bến Cát Bình Dương

Tìm thấy 7 kết quả (0.0022 giây)


Công Ty TNHH STANDWELL (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3702388540

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: lô 16-3 đường số 2B, KCN Singapore Ascendas Protrade - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHEN HSING HUA

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH VISTARR SPORTS

Mã số thuế: 3702364187

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô 8-2 đường số 2A KCN Singapore Ascendas Protrade - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHEN SHYI MING

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH MTV May Công Nghiệp GE LAN (Việt Nam) (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702341006

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 10/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô số 10-3C, đường số 3A, KCN Singapore Ascendas protrade - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH NIKKI Việt Nam

Mã số thuế: 3702322356

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô số 10 - 1C KCN Singapore Ascendas Protrade - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: KAWASHIMA YOSHIHARU

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH KATZDEN ARCHITEC VIệT NAM

Mã số thuế: 3702283065

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 25/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô D-1, đường 4A, KCN SINGAPORE ASCENDAS PROTRADE - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: HIROSHI TAGAMI

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH DENIS GM

Mã số thuế: 3702257160

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 02/03/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô số 17-4, đường số 2B, KCN Singapore Ascendas Protrade - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: FRANCOIS MARIE JOSEPH DOMINIQU

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH RECO ASIA

Mã số thuế: 3702194961

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 25/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô 18-2, Đường số 3B, KCN Singapore Ascendas Protrade - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: PARK KIDUK

Điện thoại: N/A


Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Singapore Ascendas Protrade Thị Xã Bến Cát Bình Dương Liên quan

Loading...