Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2 Thị Xã Bến Cát Bình Dương

Tìm thấy 86 kết quả (0.0056 giây)


Công Ty TNHH ATLANTIC MANUFACTURE INC

Mã số thuế: 3702360601

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô LA4 CN KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: LIN HSIN YEN

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH S & J Hosiery (Việt Nam) (nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702350603

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 31/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường NA6 KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Gia Dụng Đại Hồng Phúc

Mã số thuế: 3702337070

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 27/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô F1, ô 2, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Phạm Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH BRICK

Mã số thuế: 3702327763

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 28/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô B-10B CN KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHANG HUNG LUNG

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Vật Liệu KUN YANG

Mã số thuế: 3702317035

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 18/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô K 4C CN K 4D CN đường NA5, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: HSU MEI LING

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH SAEHWA - IMC VINA (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702288384

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 17/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô F - 6A - CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH HAPPINESS

Mã số thuế: 3702249138

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 14/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô F-2B-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHANG,WEN-TUNG

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH TECHNIQUES SURFACES VN( nộp hộ NTNN)

Mã số thuế: 3702197433

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 08/07/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: nhà máy số R-1, lô B-3B7-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Công ty TNHH TECHNIQUES SURFAC

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH OTTOGI Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702102664

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 27/09/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty OTTOGI) Lô G-3-CN đường NA1 KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: SHIN CHOONG GUEN

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công ty TNHH KOMAX Việt Nam tại Bình Dương

Mã số thuế: 0301597407-001

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 15/07/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô B-13A-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: KONG KI MAN

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Phân Phối SABMILLER Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702033996

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH Phân Phối SABMILLER) Lô A, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Phù Thị Bảo Châu

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH LUCKY VINA

Mã số thuế: 3701977945

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 05/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô B-6-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: JANG HYUNJUN

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Chính Xác YOSHITA Việt Nam

Mã số thuế: 3701816345

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 14/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô I-1C2-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHENG WU HSIUNG

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH TNA (Việt Nam)

Mã số thuế: 3701788497

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/10/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đường NA4, Lô D-10A-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH KING TAI Việt Nam

Mã số thuế: 3701783178

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 22/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: lô G2 CN,đường NA1, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHANG DENG HER

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH BEAUTIFUL LUGGAGE Việt Nam

Mã số thuế: 3701726405

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 25/05/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô E - 10 B2 - CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Lu, Kuo - Yu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH ISSEIKI FURNITURE Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3701712064

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 27/04/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô K1 - CN, KCN Mỹ Phước 2 (Cty ISSEIKI FURNITURE Việt Nam) - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty CP YAMAMOTO - TDC

Mã số thuế: 3701691569

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 22/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô K-5A-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: TOMOKO YAMAMOTO

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Phân Phối SABMILLER Việt Nam

Mã số thuế: 3701689601

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 17/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A, KCN Mỹ Phước 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: THOMAS WILLIAM DUNCAN

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Nước Giải Khát KIRIN ACECOOK Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3701676105

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 28/01/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô D-3-CN, KCN Mỹ Phước 2 (Cty NGK KIRIN ACECOOK) - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2 Thị Xã Bến Cát Bình Dương Liên quan

Loading...