Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3 Thị Xã Bến Cát Bình Dương

Tìm thấy 165 kết quả (0.0020 giây)


Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702445076

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 15/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô đất B_6E1_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH REMOTE SOLUTION VIệT NAM (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702406888

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô D5H CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH MIT FURNITURE (Việt Nam) (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702406133

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 18/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô D-4A5-CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH GALLI INTERNATIONAL INDUSTRIAL (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702401350

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: lô D4T CN & D4V CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH SHINWA Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702397418

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 17/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô B- 4B11- CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH ITM (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702385941

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 03/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: lô B6 B1 CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH GALLI INTERNATIONAL INDUSTRIAL

Mã số thuế: 3702363232

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 17/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô D4T CN & D4V CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: PAN JIAJUN

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH ITM

Mã số thuế: 3702356926

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 21/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô B6 B1 CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: KIM KYOO CHUL

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH REMOTE SOLUTION VIệT NAM

Mã số thuế: 3702353065

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 08/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô D5H CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: SIN HONG BUM

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH DY LNJ VINA

Mã số thuế: 3702352745

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô C3N CN KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: LEE JUNG DUCK

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH DANU SàI GòN (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702341817

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 12/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô B_4B4_CN đường NE5C, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Toho Vina

Mã số thuế: 3702326960

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 24/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô B_1K_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Park Jung Soo

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH CHOD Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702322324

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô C - 8Q - CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét - Mỹ Phước 3

Mã số thuế: 3700937241-002

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: D5A CN D5C CN D5E CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: WAGNER TRAVIS TODD

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Công Nhân Và Lao Động Trẻ tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 3702312037

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 28/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường NA7 KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Phạm Nguyễn Duy Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH STAZ VIệt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702305128

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô B-4B6-CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702304808

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 30/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô B-3B3-CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Công Nghiệp KINGTEC Việt Nam

Mã số thuế: 3702304822

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 30/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: C4A CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: HUANG WEI HAN

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH YAMABIKO Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702283548

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 29/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT2 lô D7M CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH HAND TECH VINA (NộP Hộ NHà THầU NướC NGOàI)

Mã số thuế: 3702278347

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 03/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô D-8B-CN, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: PARK HAE BOG

Điện thoại: N/A


Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3 Thị Xã Bến Cát Bình Dương Liên quan

Loading...