Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước Thị Xã Bến Cát Bình Dương

Tìm thấy 56 kết quả (0.0064 giây)


Công Ty TNHH NEW WIDE (VIệT NAM) (nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702350219

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 30/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô K-3a-CN, Đường N8 - KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa TAI JAAN (Việt Nam) (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702325565

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 21/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô M, 1A, CN đường D9, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH KBK Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702322839

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 11/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô B-4B1-CN, Đường DE2 & NE5B, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH CHAO YUE (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3702314482

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 06/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: lô A2B CN KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: TANG HONGSHENG

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MASSIMO ZANETTI BEVERAGE Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702299675

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô B_6E11_CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH PANKO H&D

Mã số thuế: 3702285224

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 03/07/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: lô C11 CN đường D1, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: CHOI YOUNG JOO

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH MASSIMO ZANETTI BEVERAGE Việt Nam

Mã số thuế: 3702252148

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 22/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô B_6E11_CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH VINA RONG HSING (nộp hộ NTNN)

Mã số thuế: 3702245581

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đường D1, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Cty TNHH VINA RONG HSING

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH New Star Golf (VN) (nộp hộ NTNN)

Mã số thuế: 3702232046

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/11/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô F-9-CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Cty TNHH New Star Golf (VN)

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Công Nghiệp dệt HUGE -BAMBOO ( nhà thầu NN)

Mã số thuế: 3702211078

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 02/09/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: D1, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Cty TNHH Công Nghiệp dệt HUGE

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH ITAKURA VIệT NAM

Mã số thuế: 3702148644

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 13/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô B-3B16-CN, Đường NE5A, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: MOTOSHIRO ITAKURA

Điện thoại: N/A


Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Hùng Phát

Mã số thuế: 0310337476-001

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 18/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ô 3, lô 4, TTTM, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Lê Tuấn Duy

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH KOYO SANGYO Việt Nam

Mã số thuế: 3701921967

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 05/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: B - 3B10 - CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: NOBUTERU KUWAKO

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SUPOR Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3701679184

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A-1-CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH UAC (Nộp họ nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3701660306

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 21/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: (CTy TNHH UAC), Lô C2 - CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH DE HEUS

Mã số thuế: 3701091716

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 30/10/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô G _ 2 _ CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: GABOR FLUIT

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH NAWA PRECISION Việt Nam

Mã số thuế: 3700892294

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô D-7H-CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Hoàng Mạnh Đăng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH TANS (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700866777

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 20/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô F - 3 - CN, đường N6, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: TANG WEI LIN

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH SEEBERGER VIệT NAM

Mã số thuế: 3700861433

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 03/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô A-10-CN, đường N7, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Ferdinand Christian Seeberger

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH HUYCKWANGNER VIệT NAM

Mã số thuế: 3700846001

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 14/11/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô M-7D-CN, KCN Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

Đại diện: Michael David Barry Praetzel

Điện thoại: N/A


Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Mỹ Phước Thị Xã Bến Cát Bình Dương Liên quan

Loading...