Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Hào Huyện Vụ Bản Nam Định

Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Hào Huyện Vụ Bản Nam Định

Tìm thấy 14 kết quả (0.0021 giây)


HợP TáC Xã SXKD DịCH Vụ NôNG NGHIệP VĩNH HàO

Mã số thuế: 0601117228

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 03/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Phạm Văn Giáp

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuân Điềm

Mã số thuế: 0601115421

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hồ Sen - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Điềm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mây Tre Và Thủ Công Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Thành Vũ

Mã số thuế: 0601041787

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/09/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Vũ Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Trường Phúc

Mã số thuế: 0600999834

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/10/2013 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiên Hào - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Công Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đại Viễn Dương Nam Định

Mã số thuế: 0600990038

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 11/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600987035

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 08/04/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiên Hào - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủ Công Mỹ Nghệ Quang Ninh

Mã số thuế: 0600814642

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Lương Văn Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học xã Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600649974

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600649854

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600643147

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Đức Bính

Mã số thuế: 0600387775

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 10/07/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Mai Đức Bính

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Hoàng Hải

Mã số thuế: 0600326853

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/02/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiên Hào - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Vũ Xuân Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0600321816

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 14/10/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND xã Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600153632

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/07/1999 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...