Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Hào Huyện Vụ Bản Nam Định

Tìm thấy 14 kết quả (0.0018 giây)


HợP TáC Xã SXKD DịCH Vụ NôNG NGHIệP VĩNH HàO

Mã số thuế: 0601117228

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 03/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Phạm Văn Giáp

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuân Điềm

Mã số thuế: 0601115421

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hồ Sen - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Điềm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mây Tre Và Thủ Công Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Thành Vũ

Mã số thuế: 0601041787

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Vũ Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Trường Phúc

Mã số thuế: 0600999834

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiên Hào - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Công Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đại Viễn Dương Nam Định

Mã số thuế: 0600990038

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 11/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600987035

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 08/04/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiên Hào - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủ Công Mỹ Nghệ Quang Ninh

Mã số thuế: 0600814642

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Lương Văn Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học xã Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600649974

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600649854

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600643147

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Đức Bính

Mã số thuế: 0600387775

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 10/07/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Mai Đức Bính

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Hoàng Hải

Mã số thuế: 0600326853

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/02/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiên Hào - Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Vũ Xuân Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0600321816

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 14/10/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND xã Vĩnh Hào

Mã số thuế: 0600153632

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/07/1999 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...