Hồ sơ công ty Xã Minh Thuận Huyện Vụ Bản Nam Định

Tìm thấy 13 kết quả (0.0018 giây)


Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ nông nghiệp Minh Thành

Mã số thuế: 0601115012

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 13/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kênh Đào - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Bùi Thanh Lâm

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh - Dịch vụ Nông nghiệp Minh Tiến

Mã số thuế: 0601115037

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 13/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Cốc - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Văn Thức

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Thương mại Tiến Thành

Mã số thuế: 0601070185

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 15/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Lão - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Văn Đủ

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Thức ăn Chăn Nuôi Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0601039354

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 04/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Cốc - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Đình Khiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Vãng lai xã Minh Thuận

Mã số thuế: 0600967039

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 10/10/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Xã Minh Thuận - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: V lai xã Minh Thuận

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Hiệp Định

Mã số thuế: 0600924490

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bịch - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Phan Văn Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Hào

Mã số thuế: 0600759825

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 05/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Duyên Hạ - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Quang Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học A xã Minh Thuận

Mã số thuế: 0600658802

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 07/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học B xã Minh Thuận

Mã số thuế: 0600642908

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Kênh Đào, xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Minh Thuận

Mã số thuế: 0600642979

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Huy Sỹ

Mã số thuế: 0600395649

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 16/09/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trại Kho - xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Văn Hiệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH dệt may Thuận Nam

Mã số thuế: 0600368613

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 08/11/2006 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trại Kho - Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Phạm Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND xã Minh Thuận

Mã số thuế: 0600153488

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/07/1999 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...