Hồ sơ công ty Thị Trấn Gôi Huyện Vụ Bản Nam Định

Tìm thấy 88 kết quả (0.0026 giây)


Công Ty TNHH Thương Mại Huế Lan

Mã số thuế: 0601138813

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 22/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 172 Phố Tây Sơn- đường 10- Thị Trấn Gôi- Huyện Vụ Bản- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Dung

Mã số thuế: 0601131649

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 173 Phố Tây Sơn- Thị Trấn Gôi- Huyện Vụ Bản- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Vụ Bản

Mã số thuế: 0601116841

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Phố Non Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Vũ Quang Trung

Điện thoại: N/A


Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vụ Bản

Mã số thuế: 0601113551

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thanh Hải

Mã số thuế: 0601112318

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 25/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Phạm Tuấn Hải

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Quý Mận

Mã số thuế: 0601111096

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 24/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 174 phố Tây Sơn - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Xuân Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUảN Lý DI TíCH LịCH Sử - VăN HóA PHủ DầY

Mã số thuế: 0601073323

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Tài Sinh

Điện thoại: N/A


TRUNG TâM PHáT TRIểN CụM CôNG NGHIệP HUYệN Vụ BảN

Mã số thuế: 0601072471

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: THị TRấN GôI - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Vũ VăN TớI

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Chí Thành

Mã số thuế: 0601032944

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 16/03/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 240 đường Lương Thế Vinh - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Tôn Trì

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Chuyền Lượng

Mã số thuế: 0601013772

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 10/12/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 41 đường Non Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Thị Chuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Trọng Bẩy

Mã số thuế: 0601013765

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 10/12/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 68 đường Non Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Trọng Bẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Thái Anh

Mã số thuế: 0600996181

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 20/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 247 Lương Thế Vinh - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Phùng Thị Ngọc Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Vụ Bản Bắc Nam Định

Mã số thuế: 0100686174-544

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 29/09/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đường 10 - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Triệu Đình Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Kiên Cường

Mã số thuế: 0600993053

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 24/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 55, đường Non Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Trọng Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Non Côi Sông Vị

Mã số thuế: 0600986923

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 07/04/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn mỹ Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Đình Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Geu-Lim Culture And Fashion

Mã số thuế: 0600981160

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 27/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Phố Tây Sơn - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Won Suk Ho

Điện thoại: Xem chi tiết


Bảo hiểm xã hội Vụ Bản

Mã số thuế: 0600936094

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 27/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 111 đường Lương Thế Vinh - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Công Trình Và Thương Mại Xuân Hoa

Mã số thuế: 0600930254

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 06/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Đình Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ bản-Bắc Nam Định

Mã số thuế: 0600903973

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Đường 10- Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Triệu đình Vỵ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Gia Linh

Mã số thuế: 0600813078

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Đường 56 - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Đại diện: Trần Việt Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...