Hồ sơ công ty Xã Tân Hưng Đông Huyện Cái Nước Cà Mau

Tìm thấy 34 kết quả (0.0067 giây)


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Nhật Trường Cà Mau

Mã số thuế: 2001244919

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 26/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Trần Mót - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Lê Nhật Trường

Điện thoại: N/A


Phụ Trách xã Tân Hưng Đông

Mã số thuế: 2001213036

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/12/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: xã Tân Hưng Đông - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


UNT Tân Hưng Đông

Mã số thuế: 2001213163

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/12/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tân Hưng Đông - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Mã số thuế: 2001200534

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 12/08/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Đông Hưng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Đỗ Hoàng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Quang Dương

Mã số thuế: 2001185798

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/03/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Đông Hưng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Lê Đồng Khởi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Chí Nguyện

Mã số thuế: 2001168827

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 28/10/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Đông Hưng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo Sát Hạch Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 2001124347

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 27/06/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Đông Hưng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Khánh Duy

Mã số thuế: 2001121642

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 08/05/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Công Nghiệp - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Lê Văn Trần

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hồ Hoàng Hảo

Mã số thuế: 2001116723

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 28/03/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch Dược - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Hồ Khánh Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trần Văn Sai

Mã số thuế: 2001110785

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/01/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Nghĩa Hiệp - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trần Văn Sai

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trần Văn Dẩu

Mã số thuế: 2001110792

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/01/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Nghĩa Hiệp - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trần Văn Dẩu

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế số 1 phụ trách xã Tân Hưng Đông

Mã số thuế: 2001105778

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 04/10/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: xã Tân Hưng Đông - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


UNT xã Tân Hưng Đông

Mã số thuế: 2001105619

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/10/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: xã Tân Hưng Đông - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Trung Hoàng

Mã số thuế: 2001037743

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 24/10/2011 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp Đông Hưng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thành Lê

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Tân Hưng Đông 3

Mã số thuế: 2000545818-026

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 25/08/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch Dược - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Đặng Phương Chính

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Thành Phát

Mã số thuế: 2001029975

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 17/08/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Số 240, ấp Đông Hưng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thanh Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiện Phúc Cà Mau

Mã số thuế: 2001017144

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/04/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp Láng Tượng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Vĩnh An

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ngọc Loan

Mã số thuế: 2001000278

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 14/12/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Số 111, ấp Giải Phóng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Ngô Diệu Sung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thành Hiệp

Mã số thuế: 2000991587

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/09/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp Giải Phóng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Hoàng Mức

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Anh Huy

Mã số thuế: 2000986996

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 09/08/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp Láng Tượng - Xã Tân Hưng Đông - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Phạm Hậu Cần

Điện thoại: Xem chi tiết