Hồ sơ công ty Xã Tân Hưng Tây Huyện Cái Nước Cà Mau

Tìm thấy 5 kết quả (0.0035 giây)


Trạm Thu mua nguyên liệu số 5

Mã số thuế: 2000226385-005

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/10/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch chèo, xã Tân Hưng tây - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi nhánh Hoàng Thưa I

Mã số thuế: 2000411099-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 13/01/2004 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


CN DNTN Hải Nam 08

Mã số thuế: 2000190227-008

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 15/01/2003 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


CN Cửa hàng Rạch Chèo

Mã số thuế: 2000286095-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 18/05/2000 (Đã được 23 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Tân Tây Nam I

Mã số thuế: 2000323702-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 08/05/2000 (Đã được 23 Năm)

Địa chỉ: ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A