Hồ sơ công ty Xã Hưng Mỹ Huyện Cái Nước Cà Mau

Tìm thấy 39 kết quả (0.0100 giây)


Doanh Nghiệp TN Thương Mại Thủy Sản Hoàng Oanh

Mã số thuế: 2001227367

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 11/01/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Thị Tường A - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Phạm Hoàng Toản

Điện thoại: Xem chi tiết


Phụ trách xã Hưng Mỹ

Mã số thuế: 2001213124

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/12/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: xã Hưng Mỹ - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


UNT Hưng Mỹ

Mã số thuế: 2001213170

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/12/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Hưng Mỹ - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 2 - Doanh Nghiệp TN Game Hữu Tình

Mã số thuế: 2001206254-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/10/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Lý ấn - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Hoài Khiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Phương Kiều

Mã số thuế: 2001184850

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 15/03/2015 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Lý ấn - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trịnh Thị Kiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Lê Lan

Mã số thuế: 2001129930

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 16/10/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Thị Tường A - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Lê Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Lê Nguyễn

Mã số thuế: 2001128609

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 18/09/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 18A, ấp Thị Tường A - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Tuyết Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hưng Mỹ 2

Mã số thuế: 2000545818-044

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 28/03/2013 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp Lý ấn - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trần Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hưng Mỹ 1

Mã số thuế: 2000545818-037

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 25/02/2013 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp Rau Dừa B - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trương Văn ây

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản 22/12

Mã số thuế: 2001114035

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/01/2013 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp Thị Tường A - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trịnh Tấn Nghiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế số 2 phụ trách xã Hưng Mỹ

Mã số thuế: 2001105859

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 04/10/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: xã Hưng Mỹ - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


UNT xã Hưng Mỹ

Mã số thuế: 2001105626

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/10/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Huỳnh Lợi Phát

Mã số thuế: 2001071462

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 01/05/2012 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp Thị Tường A - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Hữu Paul

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Chí Đại

Mã số thuế: 2000363769

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 20/01/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Vịnh Gốc, xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Trần Văn Hón

Điện thoại: N/A


Cửa hàng Xăng Dầu Hưng Mỹ

Mã số thuế: 2000110221-045

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 23/12/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: ấp Lý ấn, xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thị Việt ánh

Điện thoại: N/A


Trường mẫu giáo Hoạ Mi

Mã số thuế: 2000545818-009

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 20/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Anh Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường THCS Quang Trung

Mã số thuế: 2000545818-007

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: ấp Lý ấn, xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Phạm Bá Quyển

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên Lâm Văn Việt

Mã số thuế: 2000616804

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 07/05/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp Bùng Binh, xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Lâm Văn Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Đặng Tổng Iv

Mã số thuế: 2000189341-004

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 07/02/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp Thị Tường A - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Đặng Văn Tổng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ngọc Quý

Mã số thuế: 2000512058

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 18/12/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp Rau Dừa - Xã Hưng Mỹ - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Bé Hai

Điện thoại: Xem chi tiết