Hồ sơ công ty Xã Nghĩa An Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Tìm thấy 17 kết quả (0.0029 giây)


Doanh Nghiệp Tn Hiệu Vàng Kim Vũ

Mã số thuế: 4300804802

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 16/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ - Xã Nghĩa An- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Phương Thảo

Mã số thuế: 4300788734

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3- thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Thị Phê

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sữa Chữa Tàu Thuyền Tân An

Mã số thuế: 4300772396

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Văn Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Bách Thảo

Mã số thuế: 4300764998

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 30/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Võ Nhật Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Tấn Thành

Mã số thuế: 4300760898

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 14/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Quốc Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã DịCH Vụ Và KHAI THáC HảI SảN XA Bờ NGHĩA AN

Mã số thuế: 4300759268

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 07/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đỗ Hồng Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Petro Dkt

Mã số thuế: 4300755873

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Hà Thị Thôi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Huy Yến

Mã số thuế: 4300753354

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Phan Khắc Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Lê Năm

Mã số thuế: 4300742546

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Tôn

Mã số thuế: 4300734785

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 06/04/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Tôn Tẩn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiệp An Phát

Mã số thuế: 4300707358

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 05/02/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Phạm Thị Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Huệ

Mã số thuế: 4300544463

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 23/08/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trường - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cư Lên

Mã số thuế: 4300504397

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 23/02/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Văn Cư

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nghĩa An

Mã số thuế: 4300475812

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Tân Mỹ

Mã số thuế: 4300475883

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mẫu Giáo Nghĩa An

Mã số thuế: 4300475788

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung, Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Phổ An

Mã số thuế: 4300474086

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ An, Xã Nghĩa an - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Vay tien cmnd