Hồ sơ công ty Xã Nghĩa An Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Hồ sơ công ty Xã Nghĩa An Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Tìm thấy 17 kết quả (0.0018 giây)


Doanh Nghiệp Tn Hiệu Vàng Kim Vũ

Mã số thuế: 4300804802

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 16/08/2017 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ - Xã Nghĩa An- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Phương Thảo

Mã số thuế: 4300788734

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/11/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3- thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Thị Phê

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sữa Chữa Tàu Thuyền Tân An

Mã số thuế: 4300772396

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Văn Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Bách Thảo

Mã số thuế: 4300764998

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 30/09/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Võ Nhật Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Tấn Thành

Mã số thuế: 4300760898

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 14/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Quốc Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã DịCH Vụ Và KHAI THáC HảI SảN XA Bờ NGHĩA AN

Mã số thuế: 4300759268

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 07/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đỗ Hồng Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Petro Dkt

Mã số thuế: 4300755873

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Hà Thị Thôi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Huy Yến

Mã số thuế: 4300753354

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Phan Khắc Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Lê Năm

Mã số thuế: 4300742546

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/09/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Tôn

Mã số thuế: 4300734785

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 06/04/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Tôn Tẩn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiệp An Phát

Mã số thuế: 4300707358

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 05/02/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Phạm Thị Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Huệ

Mã số thuế: 4300544463

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 23/08/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trường - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cư Lên

Mã số thuế: 4300504397

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 23/02/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ An - Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Văn Cư

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nghĩa An

Mã số thuế: 4300475812

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Tân Mỹ

Mã số thuế: 4300475883

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mẫu Giáo Nghĩa An

Mã số thuế: 4300475788

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ Trung, Xã Nghĩa An - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Phổ An

Mã số thuế: 4300474086

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phổ An, Xã Nghĩa an - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...