Hồ sơ công ty Xã Nghĩa Hà Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Hồ sơ công ty Xã Nghĩa Hà Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Tìm thấy 18 kết quả (0.0022 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Máy Quốc Tịnh I

Mã số thuế: 4300803132

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 11/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch- Xã Nghĩa Hà- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Thị Xuân Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phú Gia Tiên

Mã số thuế: 4300798323

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sung Túc- Xã Nghĩa Hà- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện: Phạm Ngọc Tiên

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUẢNG ĐÀ

Mã số thuế: 0401797664-001

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/11/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thanh Khiết, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Tiến Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Đường Miên

Mã số thuế: 4300775037

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đặng Anh Quốc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Lê Quang

Mã số thuế: 4300774957

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 07/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Quang Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Thủy Triều

Mã số thuế: 4300762856

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 18/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vận Tải Hoàng Thiện

Mã số thuế: 4300760739

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đặng Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Nguyễn Phạm

Mã số thuế: 4300741662

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 24/08/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn Hàm Long - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Cao Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Ngọc Hoan

Mã số thuế: 4300716345

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 20/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Đức Hùy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Hiệp Tín

Mã số thuế: 4300715817

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 16/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Xuân Hiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Mộc Dân Dụng Thanh Hùng

Mã số thuế: 4300702328

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 24/12/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sung Túc - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Tạ Rồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi

Mã số thuế: 4300513955

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 06/05/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Long - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Thị ơi

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ngọc Sơn

Mã số thuế: 4300486081

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 22/10/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Ngọc Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nghĩa Hà

Mã số thuế: 4300475770

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn hàm Long, Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Tây Hà

Mã số thuế: 4300473974

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Nam Hà

Mã số thuế: 4300474015

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Đông Hà

Mã số thuế: 4300474079

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quán Láng

Mã số thuế: 4300191722

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 16/05/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Bùi Thị Ngọc Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...