Hồ sơ công ty Xã Nghĩa Hà Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Tìm thấy 18 kết quả (0.0034 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Máy Quốc Tịnh I

Mã số thuế: 4300803132

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 11/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch- Xã Nghĩa Hà- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Thị Xuân Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phú Gia Tiên

Mã số thuế: 4300798323

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sung Túc- Xã Nghĩa Hà- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện: Phạm Ngọc Tiên

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUẢNG ĐÀ

Mã số thuế: 0401797664-001

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thanh Khiết, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Tiến Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Đường Miên

Mã số thuế: 4300775037

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đặng Anh Quốc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Lê Quang

Mã số thuế: 4300774957

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 07/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Quang Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Thủy Triều

Mã số thuế: 4300762856

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 18/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vận Tải Hoàng Thiện

Mã số thuế: 4300760739

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đặng Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Nguyễn Phạm

Mã số thuế: 4300741662

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 24/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn Hàm Long - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Cao Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Ngọc Hoan

Mã số thuế: 4300716345

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 20/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Đức Hùy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Hiệp Tín

Mã số thuế: 4300715817

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 16/06/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Xuân Hiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Mộc Dân Dụng Thanh Hùng

Mã số thuế: 4300702328

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 24/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Sung Túc - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Tạ Rồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lợi

Mã số thuế: 4300513955

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 06/05/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Long - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Thị ơi

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ngọc Sơn

Mã số thuế: 4300486081

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 22/10/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Ngọc Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nghĩa Hà

Mã số thuế: 4300475770

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn hàm Long, Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Tây Hà

Mã số thuế: 4300473974

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Nam Hà

Mã số thuế: 4300474015

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Đông Hà

Mã số thuế: 4300474079

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quán Láng

Mã số thuế: 4300191722

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 16/05/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Bùi Thị Ngọc Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Vay tien cmnd