Hồ sơ công ty Xã Tịnh Hoà Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Tìm thấy 13 kết quả (0.0024 giây)


Công Ty TNHH Cơ Khí Sản Xuất Và Xây Dựng Thành Huy

Mã số thuế: 4300799260

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 19/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân An- Xã Tịnh Hoà- Thành phố Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cung ứng Tàu Biển Việt Cường

Mã số thuế: 4300780333

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Hòa - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trang Việt Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Trần Thương

Mã số thuế: 4300765060

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Thuận - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Trần Thanh Thương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quý Tuyến

Mã số thuế: 4300759733

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 11/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Quang - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hà Quảng

Mã số thuế: 4300720133

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 05/09/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu du lịch Mỹ Khê - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Hoàng Thưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Đỗ Châu

Mã số thuế: 4300717081

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 01/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đỗ Châu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Vietworld

Mã số thuế: 4300689451

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 29/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Phạm Ngọc Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Trường Sa

Mã số thuế: 4300505009

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 04/03/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân An - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Nguyễn Xuân Đôn

Điện thoại: Xem chi tiết


Uỷ Ban Nhân Dân Xã Tịnh Hoà

Mã số thuế: 4300460735

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 14/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Tịnh Hoà - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh An

Mã số thuế: 4300354102

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 14/06/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: QL 24B Xóm Khê Thượng, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Đào Văn Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bình Tân

Mã số thuế: 4300346510

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 14/01/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân An - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Lê Trung Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Đinh Khánh

Mã số thuế: 4300316040

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 14/10/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Thuận - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Võ �inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Ngọc Anh

Mã số thuế: 4300323626

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 25/04/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Xuân An - Xã Tịnh Hoà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện: Phạm Ngọc Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Vay tien cmnd