Hồ sơ công ty Huyện Mộc Châu Sơn La

Tìm thấy 604 kết quả (0.0042 giây)


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO

Mã số thuế: 5500569918

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 01/08/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vũ Anh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ GIA BẢO

Mã số thuế: 5500569474

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 22/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vũ Hoàng Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÀI LỘC

Mã số thuế: 5500569097

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 09/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lê Viết Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH TUẤN

Mã số thuế: 5500568093

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 11/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu cấp 3, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Phạm Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Mã số thuế: 5500567910

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 06/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 385, Đường Trần Huy Liệu, Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đỗ Thế Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500567967

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 06/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 14, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lê Đô LUâN

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÔ GIANG TẠI SƠN LA

Mã số thuế: 0106811826-001

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 12/06/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản 83, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Giang Ngọc Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN TÂY BẮC XANH

Mã số thuế: 5500566843

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 15/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thái Hưng, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Văn Xíu

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SAO TUA

Mã số thuế: 5500566730

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 13/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: BảN SAO TUA, Xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: MùI VăN THứNG

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500566547

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 08/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 3,, Xã Nà Mường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đỗ MINH KHáNH

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500565769

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 08/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun,, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Văn Sáng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DU LỊCH, NÔNG NGHIỆP TIẾN THÀNH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500566000

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 23/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 2,, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: NGUYễN VIếT HạNH

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TAKII VIỆT NAM

Mã số thuế: 5500566057

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 25/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Búa,, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nobuyuki Toyama

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500565818

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 22/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu bệnh viện 2,, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đặng Văn Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ KẾT NỐI CUNG CẦU MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500565790

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 19/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK CHIềNG ĐI,, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vì THị THU Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500565543

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 11/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 19/8, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Minh Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500565688

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 17/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 196, Tiểu Khu Khí Tượng,, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Hữu Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG AN THƯ

Mã số thuế: 5500565335

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 08/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 69., Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Phạm Văn Hướng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV MẠNH NAM

Mã số thuế: 5500564878

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 03/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 162, Đường 20/11, Tiểu khu 12, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Trọng Kim

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY BẢN ÔN

Mã số thuế: 5500564839

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 25/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: BảN ôN, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện: NGUYễN THị LIêN

Điện thoại: Xem chi tiết