Hồ sơ công ty Huyện Mường La Sơn La

Tìm thấy 315 kết quả (0.0037 giây)


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG GIANG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500565550

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 15/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Ten, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lưu Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5500564571

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 22/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Phiêng Phé, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Phan Đăng Sơn

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM PÀN 5

Mã số thuế: 5500565279

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đỗ Quang Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NONG BÔNG

Mã số thuế: 5500564998

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 27/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Nong Bông, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Sùng A Chu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV DUY TƯỞNG

Mã số thuế: 5500564204

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 07/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Văn Tưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563426

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đỗ Đức Tĩnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563419

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Doãn Văn Trịnh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM PIA

Mã số thuế: 5500562461

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 07/01/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Hoa,, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Trương Đình Lam

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500562366

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 03/01/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đào Văn Tưởng

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500561637

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 26/12/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lò Thị Diệp

Điện thoại: N/A


HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500560520

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 27/11/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lường Văn ón

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 5500560425

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 23/11/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: HOàNG XUâN LâM

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500560383

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 22/11/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Đông Xuông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lò VăN LôN

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHÔ BÍCH

Mã số thuế: 5500560217

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 19/11/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Nà Lốc, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: QUàNG VăN CHô

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO CƯỜNG

Mã số thuế: 5500557937

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 02/10/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: PHạM VăN CườNG

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500556891

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 06/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường 279D, Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vũ Đăng Kế

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, XÃ MƯỜNG TRAI

Mã số thuế: 5500555513

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 30/07/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản huổi muôn I,xã Mường Trai, Mường La, Sơn La, Xã Mường Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Cầm Thị Ngâu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Quốc Dũng Sơn La

Mã số thuế: 5500554968

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 18/07/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Nà Lếch- Xã Chiềng Lao- Huyện Mường La- Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lường Văn Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Đăng Dương Sơn La

Mã số thuế: 5500554615

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 11/07/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 1- Xã Mường Bú- Huyện Mường La- Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Trọng Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HẢI YẾN

Mã số thuế: 5500554478

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/07/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu I, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại: N/A