Hồ sơ công ty Huyện Mai Sơn Sơn La

Tìm thấy 615 kết quả (0.0032 giây)


HỢP TÁC XÃ HƯƠNG THƯ

Mã số thuế: 5500569347

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 15/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 1, tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lê Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BÌNH AN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500570039

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 05/08/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỏ đá Bản Mạt, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đoàn Thị Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XUÂN QUANG SƠN LA

Mã số thuế: 5500569107

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 09/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 17, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Hoàng Xuân Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TM VÀ DU LỊCH VIỆT TRINH

Mã số thuế: 5500569812

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 29/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Hoa Sơn, Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Việt Trinh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE&TEA MAISON

Mã số thuế: 5500568865

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 17/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 157, Tiểu khu 13, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nông Chí Hiê�U

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ BẢN SÀNG

Mã số thuế: 5500569523

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 22/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Sàng, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lò Văn Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG NGỌC ANH

Mã số thuế: 5500568689

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 18/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 26/3, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Phạm Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BẢO LONG

Mã số thuế: 5500568583

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 18/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu Thống Nhất, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Hoàng Trọng Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TIÊN TIẾN

Mã số thuế: 5500569442

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 17/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Phiêng Lập, xã Hát Lót, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Lò Văn Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THÁI VIỆT

Mã số thuế: 5500568424

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 19/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Nong Nưa, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Tòng văn Liến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KỲ SƠN LÂM

Mã số thuế: 5500568350

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 17/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Lạn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vì Văn Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÚ TỨ TẠI MAI SƠN

Mã số thuế: 5500503850-003

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 23/01/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 74, tiểu khu 19, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁ XÃ THIÊN TÂN

Mã số thuế: 5500568110

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 10/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Nông Xôm, xã Hát Lót, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Bá Tuân

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5500567981

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 06/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Chi I, xã Chiềng Lương, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Vì Văn lèn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ HUYỀN CHI

Mã số thuế: 5500567847

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 03/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Kết Nà, xã Phiêng Pằn, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Ngô Trung Trực

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TRẦN BẮC

Mã số thuế: 5500567685

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 03/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 78, Tiểu khu 9, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Trần Tây Bắc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ RAU HOA CÔNG NGHỆ CAO MƯỜNG BON

Mã số thuế: 5500567565

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 27/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Bon, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ MÉ LẾCH

Mã số thuế: 5500566995

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 20/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé Lếch, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Nguyễn Hữu Tứ

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MAI SƠN

Mã số thuế: 5500566716

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 10/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Bon,, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Đặng Xuân Phúc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HẬU PHƯƠNG

Mã số thuế: 5500566515

Tỉnh/Thành: Sơn La

Ngày lập: 06/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Cắp,, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện: Cà Văn óng

Điện thoại: N/A