Hồ sơ công ty Xã Thới Bình Huyện Thới Bình Cà Mau

Tìm thấy 65 kết quả (0.0089 giây)


DOANH NGHIệP TN PHươNG TIếN HảI

Mã số thuế: 2001246715

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/08/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Lê Thanh Hải

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP TN VàNG BạC NGUYễN VăN THàNH

Mã số thuế: 2001246698

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 01/08/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH XăNG DầU TíNH THàNH

Mã số thuế: 2001246708

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 01/08/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Thúy Hằng

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Huy Thới Bình

Mã số thuế: 2001243016

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 11/05/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Quách Cẩm Nhung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải - Kỹ Thuật Tứ Phương

Mã số thuế: 2001234117

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 29/02/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 2 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Quách Văn Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Anh Quý Ccs

Mã số thuế: 2001230264

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/01/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Kiều Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Huỳnh Nô Rint

Mã số thuế: 2001203542

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 20/09/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Nô Rint

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Kiện Toàn

Mã số thuế: 2000163103-002

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 27/07/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Thúy Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phương Phát Đạt

Mã số thuế: 2001196535

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/07/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Trần Thị Hường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Hà Khanh

Mã số thuế: 2001193157

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 07/06/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Tuấn Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Khang Cà Mau

Mã số thuế: 2001187883-012

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 27/05/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 7 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Bé Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Bá Phúc

Mã số thuế: 2001183423

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 08/03/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 2 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Hồ Vĩnh Phúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhâm Phú Hải

Mã số thuế: 2001169193

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 06/11/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nhâm Phú Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Nguyên Phúc

Mã số thuế: 2001168908

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 30/10/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 11 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Hồ Văn Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mần non Hoa Ngọc Lan

Mã số thuế: 2000930577-058

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 24/12/2013 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thị Thuật

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Thành Trung

Mã số thuế: 2001114821

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 04/02/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Trịnh Cẩm Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Phú Thành Cm

Mã số thuế: 2001114469

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 28/01/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Văn Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường THCS Nguyễn Trung

Mã số thuế: 2000930577-056

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 17/10/2012 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Đỗ Văn Tinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Bình Minh

Mã số thuế: 2000930577-054

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Đặng Thúy Kiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Khang Thịnh

Mã số thuế: 2001075040

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 30/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Hoàng Hải Đăng

Điện thoại: Xem chi tiết