Hồ sơ công ty Xã Tân Lộc Bắc Huyện Thới Bình Cà Mau

Tìm thấy 30 kết quả (0.0079 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Hà Cà Mau

Mã số thuế: 2001191181

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 13/05/2015 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Hoàng Thị Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thủy Sản Quốc Linh

Mã số thuế: 2001124308-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/05/2014 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Bùi Quốc Linh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Nguyễn ánh Hồng

Mã số thuế: 2001121755

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 09/05/2013 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Số 152, ấp 9 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Nhiên Liệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Anh Huy Tb

Mã số thuế: 2001072593

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 10/05/2012 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Phạm Văn Xuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng

Mã số thuế: 2000890726-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/09/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp 9 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Đỗ Chí Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Vạn Phú

Mã số thuế: 2000470697-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 05/05/2011 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Lê Trung Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Đại Thành Công

Mã số thuế: 2001006449

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 18/01/2011 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Hứa Văn Tiết

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Phước Nghĩa

Mã số thuế: 2000993104

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 03/10/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Trần Phước Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Hoàng Đỉnh

Mã số thuế: 2000990946

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 16/09/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Lê Tuyết Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND xã Tân Lộc Bắc

Mã số thuế: 2000930048-007

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 15/09/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Võ Thanh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Tân Thới

Mã số thuế: 2000930577-039

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 05/04/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Võ Thành Ô

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Thanh Hiền - Công ty TNHH TM & DV Tô Thanh Hiền

Mã số thuế: 2000445098-004

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/03/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thu Ngân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Hoạ My

Mã số thuế: 2000930577-005

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/02/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Kim Mãnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Tân Bình

Mã số thuế: 2000930577-007

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/02/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Trương Quốc Khởi

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Lý Trúc Linh

Mã số thuế: 2000743312

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/07/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: ấp 9 xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Lý Trúc Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Triết

Mã số thuế: 2000568780

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 26/03/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp 5 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: La Hùng Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu út Dậy 2

Mã số thuế: 2000529037

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 11/02/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Trần Thị ánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Quốc Kiện

Mã số thuế: 2000500574

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 12/06/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Lê Quốc Kiện

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN xăng dầu út dậy 2

Mã số thuế: 2000484322

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 07/10/2007 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Phan Văn Tiếp

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Bùi Văn Tự

Mã số thuế: 2000472239

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 23/04/2007 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: ấp 10, xã Tân Lộc Bắc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Đại diện: Bùi Văn Tự

Điện thoại: Xem chi tiết