Hồ sơ công ty Xã Quảng Thọ Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình

Tìm thấy 1 kết quả (0.0023 giây)


Chi nhánh TAXI Quảng Trạch

Mã số thuế: 3100348389-001

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 01/06/2006 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi , Xã Quảng Thọ - Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Văn Lịch

Điện thoại: Xem chi tiết


Hồ sơ công ty Xã Quảng Thọ Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình Liên quan