Hồ sơ công ty Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình

Tìm thấy 6 kết quả (0.0033 giây)


Công ty Eptisa Servicios de Ingeniria

Mã số thuế: 3100426421-004

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 04/04/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Les Consultants LBCD Inc & Trow Associated Ltd (LBCD-TRow)

Mã số thuế: 3100426421-003

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 19/08/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải- Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty MWH Amercas

Mã số thuế: 3100426421-001

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 19/08/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải- Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: N/A


cong ty

Mã số thuế: 3100373843

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 26/02/2007 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 444 - Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi nhánh TAXI Quảng Trạch

Mã số thuế: 3100348389-001

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 01/06/2006 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi , Xã Quảng Thọ - Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Văn Lịch

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Cty Thương mại Hùng Hồng - Đồng hới

Mã số thuế: 3100262780-001

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 28/07/2002 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 69Đường Lý Thường Kiệt-Đồng mỹ - Tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hồ sơ công ty Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình Liên quan