Hồ sơ công ty Xã Quảng Thạch Huyện Quảng Trạch Quảng Bình

Tìm thấy 6 kết quả (0.0018 giây)


HTX Chăn nuôi tổng hợp sạch Nam Hồng Quảng

Mã số thuế: 3101018087

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 27/06/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Quảng Thạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyên Thị Hồng

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Xuân Phượng

Mã số thuế: 3101003228

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 23/11/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Quảng Thạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Hồ Xuân Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 19 - 2

Mã số thuế: 3100978574

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 07/07/2014 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Quảng Thạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Phan Đình Chinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Quảng Thạch

Mã số thuế: 3100898583

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 19/04/2012 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6, Quảng Thạch - Xã Quảng Thạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường THCS Quảng Thạch

Mã số thuế: 3100459811

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 11/01/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: xã Quảng Thạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Ubnd Xã Quảng Thạch

Mã số thuế: 3100199306

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 11/01/1999 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: xã Quảng thạch - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: N/A