Hồ sơ công ty Xã Quảng Thọ Huyện Quảng Trạch Quảng Bình

Tìm thấy 8 kết quả (0.0057 giây)


Công Ty Cổ Phần Bnt

Mã số thuế: 3100828240

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 17/01/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Cầm - Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Trần Giang Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Phùng Ngọc Nam

Mã số thuế: 3100710841

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 25/01/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 31 - Đường Quang Trung - Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Phùng Ngọc Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP đầu tư phát triển TM quốc tế IDT

Mã số thuế: 3100550394

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 09/02/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi - Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn xuân Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc QB

Mã số thuế: 3100494196

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 03/12/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Phượng - Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH XDTH Nam Sao

Mã số thuế: 3100489527

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 24/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Phượng - xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Văn Hoài

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP đào tạo PT nguồn nhân lực hàng hải Thái Bình Dương

Mã số thuế: 3100481510

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 19/05/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Đình Bình - Thôn Minh Phượng - Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Đào Thị Hoài

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH thế giới Alô

Mã số thuế: 3100474947

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 17/03/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Phượng - xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Dương Viết Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Cường Việt

Mã số thuế: 3100407147

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 06/04/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Thôn Minh Phượng - xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Phan Tiến Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết