Hồ sơ công ty Xã Nhân Trạch Huyện Bố Trạch Quảng Bình

Tìm thấy 13 kết quả (0.0070 giây)


Công Ty TNHH Bk Thành Thủy

Mã số thuế: 3101034064

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 19/06/2017 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhân Hải- Xã Nhân Trạch- Huyện Bố Trạch- Tỉnh Quảng Bình

Đại diện: Phạm Văn Ký

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Minh Nhật

Mã số thuế: 3101031715

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 23/04/2017 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhân Bắc- Xã Nhân Trạch- Huyện Bố Trạch- Tỉnh Quảng Bình

Đại diện: Hoàng Thị Làn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Vận Tải Anh Anh Ngọc

Mã số thuế: 3101015488

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 06/04/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Hồng - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Phạm Thị Thương

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Doãn Đức Khang

Mã số thuế: 3101004704

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 08/12/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Hồng - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Đặng Thế Doãn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Linh Phước An

Mã số thuế: 3100981312

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 12/10/2014 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhân Quang - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Phạm Văn Hành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lee Quế

Mã số thuế: 3100974097

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 24/02/2014 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nam - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Lê Văn Quế

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Lai Bê

Mã số thuế: 3100963063

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 05/09/2013 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhân Đức - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Lê Lai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Linh Việt Nam

Mã số thuế: 3100589835

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 04/05/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: T.Nhân Quang - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Hoài Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Dịch vụ Điện Nhân Trạch

Mã số thuế: 3100482507

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 07/06/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khối xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học và THCS Nhân Trạch

Mã số thuế: 3100477391

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 01/04/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Phú Thành Đạt

Mã số thuế: 3100403953

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 13/01/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Nhân Hồng - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Minh Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Như ý

Mã số thuế: 3100301662

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 10/02/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhân Bắc - Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Thị ý

Điện thoại: Xem chi tiết


Quỷ tín dụng nhân dân xã Nhân trạch

Mã số thuế: 3100203538

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 15/01/1999 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: Thôn nam - Xã nhân trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Võ Văn Đắc

Điện thoại: Xem chi tiết