Hồ sơ công ty Xã Nam Trạch Huyện Bố Trạch Quảng Bình

Tìm thấy 14 kết quả (0.0084 giây)


CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DU HỌC ANH NGỮ TC

Mã số thuế: 3101020865

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 22/09/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nam Đức, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Đại diện: Hồ Văn Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH An Hoàng Sinh

Mã số thuế: 3101011483

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 28/12/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tây Trạch - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Võ Minh Đồng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Cát Vàng

Mã số thuế: 3101010602

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 22/12/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hòa - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Công Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Nguyên Anh Ii

Mã số thuế: 3100996083

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 22/04/2015 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hòa - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Lê Công Thi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Võ Sỹ Khánh

Mã số thuế: 3100981062

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 01/10/2014 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tây Thành - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Võ Hữu Thoán

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Trâm Hiếu

Mã số thuế: 3100969650

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 01/01/2014 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hòa - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Quang Trâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Ngọc Sơn Lâm

Mã số thuế: 3100768859

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 28/07/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: T.Hòa trạch - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Trần Bá Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Gạch Ngói Đồng Sơn

Mã số thuế: 3100764646

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 17/07/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Trương Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Nam Trường

Mã số thuế: 3100728694

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 17/03/2011 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hòa - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Đặng Nam Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng An

Mã số thuế: 3100407108

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 03/04/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hòa - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Phạm Thanh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Dịch vụ điện xã Nam Trạch

Mã số thuế: 3100379203

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 18/04/2007 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Xã Nam trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Võ Văn Lệ

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Chánh Hòa

Mã số thuế: 3100314608

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 06/12/2004 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hoà - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Trần Đình Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Anh

Mã số thuế: 3100301990

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 02/03/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hoà - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Xuân Thích

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Nhật - Dũng - Kỳ

Mã số thuế: 3100294768

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Ngày lập: 10/02/2003 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chánh Hoà - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Đại diện: Nguyễn Quang Trâm

Điện thoại: Xem chi tiết