Hồ sơ công ty Phường 28 Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 529 kết quả (0.0026 giây)


Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Hoàng Quân

Mã số thuế: 0316923269

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 480/4 Bình Quới - Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Văn Hải

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đẳng Cấp Thời Thượng

Mã số thuế: 0316579739

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 133/8 đường Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Hồng Hải

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Tmark

Mã số thuế: 0316577548

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 360 Bình Quới - Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoài Mi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trạm Cứu Hộ Động Vật Hồ Hoa

Mã số thuế: 0316578598

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 558/64/27/4A Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thanh Tùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Giang Huỳnh

Mã số thuế: 0316562615

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 558/64/52 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Tuấn Giang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH La Touche

Mã số thuế: 0316526374

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/10/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 498C Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Hồng Tươi Nguyễn Hữu Tuấn Minh

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Cloudcore

Mã số thuế: 0316512131

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/09/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 360 Bình Quới - Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Kim Loan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hiếu Gia Huy

Mã số thuế: 0316465428

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 558/64/27/6 đường Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Chuyển Phát Smart Link

Mã số thuế: 0316448542

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 149/4 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Nguyễn Quốc Anh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dataops

Mã số thuế: 0316460758

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 480/55/1 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Lê Mai Quyên

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Hoa Dầu

Mã số thuế: 0316444058

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 558/66/4a Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Mỹ Hạnh Trần Đỗ Lê Uyên

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Hồng Thuận

Mã số thuế: 0316427630

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 480/48 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Ngọc Ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thời Trang Rhino Kids

Mã số thuế: 0316411253

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 194 Bình Qưới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lương Tuấn Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Nhà Hàng Thanh Bình

Mã số thuế: 0316396943

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/07/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 206/25 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Bình Sơn

Mã số thuế: 0316370335

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/07/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 457 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu Sơn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tin Học Lc

Mã số thuế: 0316361877

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 480/51/14 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: La Văn Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tuto Entertainment

Mã số thuế: 0316355369

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 186A Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Anh Tú

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Nam Khang

Mã số thuế: 0316355055

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 480/53/5 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Quang Vinh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hồng Huy

Mã số thuế: 0316335228

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 480/47/20 Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Huy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Thông

Mã số thuế: 0316329986

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 352/17/7 Đường Bình Quới- Phường 28- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Muôn

Điện thoại: N/A