Hồ sơ công ty Phường 25 Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 6,271 kết quả (0.0079 giây)


Công Ty TNHH Kho Bãi Icc Bình Dương

Mã số thuế: 0316955888

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/08/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Văn phòng 02- Tầng 8- Tòa nhà Pearl plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Việt Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Số Việt Nam

Mã số thuế: 0316926164

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 35/5 đường D5- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Rin

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vietthai Food

Mã số thuế: 0316925467

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Quân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4c

Mã số thuế: 0316925347

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 8 Khu văn phòng- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Newtab

Mã số thuế: 0316924294

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 132/23 Đường Nguyễn Văn Thương- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4e

Mã số thuế: 0316921293

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 8 Khu văn phòng- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH International Logistics Kis Vietnam

Mã số thuế: 0316923822

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Quân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tinh Hoa Bách Nghệ Thực Hành Smentor

Mã số thuế: 0316923244

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 11A Đường D5- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đức Hiền

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Khả Hân

Mã số thuế: 0316923318

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 660 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Quang Phú

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4d

Mã số thuế: 0316923798

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 8- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Spv4a

Mã số thuế: 0316922674

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 8- Pearl Plaza- 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Li Ting

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Biophar

Mã số thuế: 0316920194

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ambrosio Anthony Louis

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ak Cargo

Mã số thuế: 0316919713

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 145/37 Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Thực

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Propage

Mã số thuế: 0316919047

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Văn phòng 02- Tầng 08- Tòa nhà Pearl Plaza- Số 561A Điện Biên Phủ- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Bitprogam Việt Nam

Mã số thuế: 0316918692

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2021 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1- Bcons Tower 2- 42/1 Ung Văn Khiêm- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Wu Fat Shing

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Cẩm Mỹ Tây

Mã số thuế: 0316595402

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 40 Đường D3- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Thị Mai Giang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Cẩm Mỹ Đông

Mã số thuế: 0316595427

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 40 Đường D3- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Thị Mai Giang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp Minh Hà

Mã số thuế: 0316594215

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 195/31 Nguyễn Văn Thương- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Thu Hà

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH T&c Solutions

Mã số thuế: 0316592056

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 36/6A Nguyễn Gia Trí- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Thạch

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Phim Truyện Việt Nam

Mã số thuế: 0316583911

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/11/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 69/1/15 Nguyễn Gia Trí- Phường 25- Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Chánh Trực

Điện thoại: N/A