Hồ sơ công ty Phường 18 Quận Tân phú TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 38 kết quả (0.0062 giây)


Cty TNHH Ngọc Tường

Mã số thuế: 0303185705

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/02/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 120/240A Đường Số 25 Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hà Hữu Tường

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hà Việt Loan

Mã số thuế: 0303105379

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 103/5 Trần Quang Cơ Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hà Xuân Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vũ Trinh

Mã số thuế: 0303098019

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/11/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 56/18 Lê Cao Lãnh Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Cả

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần NTKC

Mã số thuế: 0303062291

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/10/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 70 KC/4 Trần Quang Cơ Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Kính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Châu Quốc Vương

Mã số thuế: 0303025204

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/09/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 413 Vườn Lài Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Châu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư DV Địa ốc TM Đại Chính Nhật Minh

Mã số thuế: 0302959106

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/06/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 235/33 Vườn Lài Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đàm Công Chính

Điện thoại: N/A


Cty TNHH May Mặc Và Thiết Kế Tạo Mẫu Đại Phú Thịnh

Mã số thuế: 0302951788

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/06/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 538A1 Phú Thọ Hòa Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Duy Hòa

Mã số thuế: 0302917699

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/05/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 6/136-137 Bình Long Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Sâm

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Thiên Dương Cát

Mã số thuế: 0302873191

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 254 Luỹ Bán Bích Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hồng Lương

Điện thoại: N/A


DNTN Điện Cơ Liên Hiệp Thành

Mã số thuế: 0302867656

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 200/26/5 Phú Thọ Hoà Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỳ Ngọc

Mã số thuế: 0302808499

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/01/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 250/5 Vườn Lài Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Minh Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại HNT

Mã số thuế: 0302774338

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/11/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 136/28 Phú Thọ Hoà Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Anh Vân Hương

Điện thoại: N/A


DNTN Kinh Doanh Vải Sợi Quỳnh Hương

Mã số thuế: 0302761829

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/11/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 65B Luỹ Bán Bích Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Tín

Mã số thuế: 0302729261

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/10/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 136/28 Phú Thọ Hoà Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ninh Đức Hoàng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tân Hoàng Minh

Mã số thuế: 0302719305

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 155/28 Văn Cao Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Văn Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Thịnh Phát

Mã số thuế: 0302713208

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 367E Nguyễn Sơn Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thị Ngọc Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Lửa Hồng

Mã số thuế: 0302669781

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/08/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 159/24 Vườn Lài Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tân Phú

Mã số thuế: 0302666036

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/08/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 71/7-9 Hiền Vương Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tấn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bảo Phương

Mã số thuế: 0302652160

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/07/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 77/18 Nguyễn Sơn Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Ngọc Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phát Triển Nhà Như Hải

Mã số thuế: 0302614091

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/05/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 4930 Hương Lộ 2 Phường 18 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Diệp Thanh Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...