Hồ sơ công ty Phường 20 Quận Tân phú TP Hồ Chí Minh

Hồ sơ công ty Phường 20 Quận Tân phú TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 28 kết quả (0.0016 giây)


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thịnh

Mã số thuế: 0303210944

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/03/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: A.08 KDC 4Ha Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Thu Trang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Ngân Hoa

Mã số thuế: 0303099076

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/11/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 13 Lương Trúc Đàm Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Vĩnh Phước TN

Mã số thuế: 0303089102

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/11/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 211/38 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Thị Ngọc Trang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH DV Xây Dựng Đo Đạc Kinh Doanh Nhà Phú Hữu Thành

Mã số thuế: 0303085147

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/11/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 5/4 Cây Keo Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Khúc Văn Hữu

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phương Tiện

Mã số thuế: 0303036485

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/09/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 125/D4 Lương Thế Vinh Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Tuấn Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Xuân Lợi

Mã số thuế: 0303029914

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/09/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 43/16A Trần Văn Giáp Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Thị Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lợi Đông Đạt

Mã số thuế: 0303018750

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/08/2003 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 83/A11 Phan Anh Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đào Chí Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ ASA

Mã số thuế: 0302998560

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/08/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 39/4 Tổ 43 Hòa Bình Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Gia Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ PHN

Mã số thuế: 0302970491

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/07/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 76A Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đức Phúng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Chính Thế Hệ

Mã số thuế: 0302926340

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/05/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 177D Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Viết Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Nhật Phát

Mã số thuế: 0302889378

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/04/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 58/55 Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tấn Phát

Điện thoại: N/A


DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Hoa

Mã số thuế: 0302825060

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/01/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 79KC Bis 20 Thoại Ngọc Hầu Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH May Hưng Phú

Mã số thuế: 0302802017

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/12/2002 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 44/1/24 Lý Thánh Tông Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Phương Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vinh Huy

Mã số thuế: 0302731052

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/10/2002 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 219A Phan Anh Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Sỹ Trang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Cơ Điện Hoàn Cầu

Mã số thuế: 0302706560

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/09/2002 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 130-132 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hà Vĩ Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Thực Phẩm Tom Tom

Mã số thuế: 0302696351

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/09/2002 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 47/52 Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Khâm Hưng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phúc Thành

Mã số thuế: 0302695238

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/09/2002 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 102 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Công Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Thành Công

Mã số thuế: 0302604086

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/05/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 60 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Ngọc Sang

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Tường Hảo

Mã số thuế: 0302544013

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/03/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 89 A1 Tô Hiệu Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Thuỳ Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Điện Hoàng Tín

Mã số thuế: 0302535636

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/02/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 1B.5 Lữy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Hoàng Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...