Hồ sơ công ty Phường NTB #4 Quận 1 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 1 kết quả (0.0023 giây)


Cty TNHH May An Phạm

Mã số thuế: 0301911278

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/02/2000 (Đã được 24 Năm)

Địa chỉ: 35-37 Bến Chương Dương Phường NTB #4 - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Sáu

Điện thoại: N/A