Hồ sơ công ty Phường TĐ Quận 1 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 373 kết quả (0.0126 giây)


VPĐD Future Electronics INC (Distribution) PTE Tại TPHồ Chí Minh (Singapore)

Mã số thuế: 0310519099

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/12/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 109/25 Trần Khắc Chân Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Sng Joo Leong Rayner

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Thủy Mộc

Mã số thuế: 0309893214-003

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/11/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 276 Hai Bà Trưng Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Quang Khoa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Việt Nam Cộng Sinh

Mã số thuế: 0310200256

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/07/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 14 Huyền Quang Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Thị Tuyết Hương

Điện thoại: N/A


VPĐD Houston Electric Co Pte Ltd Tại TPHồ Chí Minh (Singapore)

Mã số thuế: 0310114504

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/06/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 93/16 Trần Khắc Chân Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu Hoà(Singapore)

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thu An (AKIMOTO YASUKO)

Mã số thuế: 0309873754

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/03/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 65 Đặng Dung, Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu An (AKIMOTO YAS

Điện thoại: N/A


Cty Luật TNHH MTV Tiến Triển

Mã số thuế: 0309631681

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/11/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 9/10 Lý Văn Phúc Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu Cảnh

Điện thoại: N/A


Afair Hongphankul

Mã số thuế: 0309569585

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/10/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 38 Đặng Tất, Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: NGUYễN Cơ KHáNH

Điện thoại: N/A


VPLS 127A Trần Quang Khải

Mã số thuế: 0302998514

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/10/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 127A Trần Quang Khải Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bạch Chơn Hy

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Và Giao Nhận Thiên Ngọc

Mã số thuế: 0309118504

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/07/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 298 #1 Hai Bà Trưng Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Đại Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tâm Khải Long

Mã số thuế: 0306108152

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/10/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 214/19/19 Nguyễn Văn Nguyễn Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Xuân Bảo Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đinh Te Kỳ

Mã số thuế: 0306090201

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/10/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 29 Bà Lê Chân Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Gia Lộc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Bất Động Sản Phương Nam

Mã số thuế: 0306063021

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/10/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 112 Trần Quang Khải Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Suk Jong Pil

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Việt Phi Liên Kết

Mã số thuế: 0306038258

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/10/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 21 Lý Văn Phức Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Quí Trung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Lê Minh Thùy

Mã số thuế: 0305948705

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/09/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 111A-1 Nguyễn Phi Khanh Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Lê Minh Thùy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Quỳnh Gia

Mã số thuế: 0305878198

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/08/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 478/6 Hai Bà Trưng Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Huy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Văn Phòng Lê Nguyễn

Mã số thuế: 0305854126

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/07/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 33/11 Lý Văn Phức Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Tâm

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Sài Gòn Đất Việt

Mã số thuế: 0305686753

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/05/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 170 Trần Quang Khải Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Anh Dũng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Gia Công Hàng May Mặc Minh Thông

Mã số thuế: 0305686390

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/05/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 4/41 Trần Khắc Chân Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Điện thoại: N/A


Trịnh Thị Kim Linh

Mã số thuế: 0304065986

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/04/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 34 Bis Trần Khánh Dư Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trịnh Thị Kim Linh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Thiền

Mã số thuế: 0305581849

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/03/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 221/2A Trần Quang Khải Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Châu

Điện thoại: N/A