Hồ sơ công ty Xã Hòa Thành Thành phố Cà Mau Cà Mau

Tìm thấy 29 kết quả (0.0029 giây)


Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Lộc Hân

Mã số thuế: 2001233642

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 29/02/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Cái Ngang - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Chánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Kim Cà Mau

Mã số thuế: 2001231927

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/02/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Cái Ngang - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Lâm Hồ Hồng Hãn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Sương

Mã số thuế: 2001230458

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Trần Khánh Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Huỳnh Gia

Mã số thuế: 2001223203

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Hóa - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Châu Phi

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ngô Hiếu Nghĩa

Mã số thuế: 2001204063

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 27/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Ngô Hiếu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt á Long - Nhà Nghĩ 179a

Mã số thuế: 2001182846-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 13/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Ngô Minh Chấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Khang Cà Mau

Mã số thuế: 2001187883-003

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 06/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Lưu Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt á Long

Mã số thuế: 2001182846

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 26/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Ngô Minh Chấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Sơn Hưng - Công Ty TNHH Mtv Văn Khiêm

Mã số thuế: 2000447994-002

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Đặng Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Cfcm

Mã số thuế: 2001081492

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 263, đường Hòa Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Miền

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ba Hữu

Mã số thuế: 2001044758

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 12/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 230, ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Hữu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN út Thiện

Mã số thuế: 2001043722

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 30/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Trương Chí Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Vàng Anh

Mã số thuế: 2000269861-072

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 25/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Châu Thị Như Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Mã số thuế: 2000269861-063

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 18/11/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Đỗ Trung Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Hà Thành Long

Mã số thuế: 2000269861-062

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 11/10/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Chùa - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Trần Thị Kim Loan

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hoà Thành 1

Mã số thuế: 2000269861-061

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 13/06/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Chùa, xã Hoà Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Phạm Văn The

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hoà Thành 3

Mã số thuế: 2000269861-057

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 25/03/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Hoà Nam, xã Hoà Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Kiều Tấn Văn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hoà Thành 2

Mã số thuế: 2000269861-049

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/02/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A, xã Hoà Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Ngọc Vui

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trần Thường

Mã số thuế: 2000308863

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 14/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 652, ấp Hòa Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiền Đức

Mã số thuế: 2000862969

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/10/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 209, ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thị Thúy Lành

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Vay tien cmnd