Hồ sơ công ty Xã Hòa Thành Thành phố Cà Mau Cà Mau

Hồ sơ công ty Xã Hòa Thành Thành phố Cà Mau Cà Mau

Tìm thấy 29 kết quả (0.0040 giây)


Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Lộc Hân

Mã số thuế: 2001233642

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 29/02/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Cái Ngang - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Chánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Kim Cà Mau

Mã số thuế: 2001231927

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/02/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Cái Ngang - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Lâm Hồ Hồng Hãn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Sương

Mã số thuế: 2001230458

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Trần Khánh Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Huỳnh Gia

Mã số thuế: 2001223203

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 22/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Hóa - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Huỳnh Châu Phi

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ngô Hiếu Nghĩa

Mã số thuế: 2001204063

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 27/09/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Ngô Hiếu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt á Long - Nhà Nghĩ 179a

Mã số thuế: 2001182846-001

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 13/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Ngô Minh Chấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Khang Cà Mau

Mã số thuế: 2001187883-003

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 06/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Lưu Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt á Long

Mã số thuế: 2001182846

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 26/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Ngô Minh Chấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Sơn Hưng - Công Ty TNHH Mtv Văn Khiêm

Mã số thuế: 2000447994-002

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 19/12/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Đặng Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Cfcm

Mã số thuế: 2001081492

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 263, đường Hòa Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Miền

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Ba Hữu

Mã số thuế: 2001044758

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 12/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 230, ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Văn Hữu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN út Thiện

Mã số thuế: 2001043722

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 30/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Trương Chí Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Vàng Anh

Mã số thuế: 2000269861-072

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 25/09/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Châu Thị Như Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Mã số thuế: 2000269861-063

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 18/11/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Đỗ Trung Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non Hà Thành Long

Mã số thuế: 2000269861-062

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 11/10/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Chùa - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Trần Thị Kim Loan

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hoà Thành 1

Mã số thuế: 2000269861-061

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 13/06/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Chùa, xã Hoà Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Phạm Văn The

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hoà Thành 3

Mã số thuế: 2000269861-057

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 25/03/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Hoà Nam, xã Hoà Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Kiều Tấn Văn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Hoà Thành 2

Mã số thuế: 2000269861-049

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 02/02/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Phong A, xã Hoà Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Ngọc Vui

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trần Thường

Mã số thuế: 2000308863

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 14/12/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 652, ấp Hòa Trung - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiền Đức

Mã số thuế: 2000862969

Tỉnh/Thành: Cà Mau

Ngày lập: 21/10/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 209, ấp Tân Phong A - Xã Hòa Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Đại diện: Nguyễn Thị Thúy Lành

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...