Hồ sơ công ty Xã Bình Thới Huyện Bình Đại Bến Tre

Tìm thấy 68 kết quả (0.0027 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Nguyên Khôi

Mã số thuế: 1301031606

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 20/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp 2 (thửa đất số 1194- tờ bản đồ số 02)- Xã Bình Thới- Huyện Bình Đại- Tỉnh Bến Tre

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI

Mã số thuế: 1301013734

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 08/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 314, ấp 4 - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Huỳnh Văn Thẩu

Điện thoại: N/A


CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô

Mã số thuế: 1201364168-001

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 02/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 32, 196; tờ bản đồ số 14) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Lê Văn út

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Giang Minh

Mã số thuế: 1301012868

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 20/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Bình Thới (thửa đất số 198, tờ bản đồ số 14) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Nguyễn Văn Vinh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Thái Vinh

Mã số thuế: 1301011374

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 218, tờ bản đồ số 14) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Đoàn Minh Tùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Phát Ngân Khánh

Mã số thuế: 1301011367

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 218, tờ bản đồ số 14) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Đoàn Minh Châu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hoàng Duyên

Mã số thuế: 1301010123

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 01/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 689, ấp 3 - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Võ Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thiết Kế - In Sắc Màu

Mã số thuế: 1301009706

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 503, Bình Thới 3 - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Võ Quang Thiên Khoii

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Hưng Phú

Mã số thuế: 1301008981

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 10/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 35, tờ bản đồ số 26) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Trần Thị ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Thủy Sản Gia Khang

Mã số thuế: 1301008484

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 04/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 (thửa đất số 29, tờ bản đồ số 54) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Tô Đình Chiểu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Mai Đào

Mã số thuế: 0303217241-002

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 20/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đường DH07, ấp 1 (thửa đât số 286-287, tờ bản đồ số 04) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Nguyễn Minh Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư - Xuất Nhập Khẩu Bảo Long

Mã số thuế: 1300994883

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 04/11/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 (thửa đât số 215, tờ bản đồ số 54) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Trần Thị Bích Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Mai Hương

Mã số thuế: 1300993784

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 12/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ NDTQ số 18, ấp 1 (thửa đất số 237, tờ bản đồ số 4) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Nguyễn Công Trực

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thăng Long Sbtc

Mã số thuế: 0311184335-001

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 17/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1194, tờ bản đồ số 02) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Hồ Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre - Cửa Hàng Xăng Dầu Cây Trôm

Mã số thuế: 1300118981-110

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 03/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 4 (thửa đất số 1635, tờ bản đồ số 01) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Nguyễn Văn Luyện

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Sơn Hoa

Mã số thuế: 1300967826

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 25/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 8, 9, 10, 12, 13, 47, 49, 50, tờ bản đồ số - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Mai Thị Thúy Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Hải Thành

Mã số thuế: 1300964039

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 17/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: (thửa đất số 62, tờ bản đố số 5) ấp 1 - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Phạm Đức Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tôn Thép Quang Minh

Mã số thuế: 1300950678

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 23/04/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 9, tờ bản đồ số 30) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Tạ Thanh Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Yên Phương

Mã số thuế: 1300946456

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 04/03/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 212, ấp 1 - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Nguyễn Yên Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Thanh Phương Thảo

Mã số thuế: 1300928859

Tỉnh/Thành: Bến Tre

Ngày lập: 01/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 265, tờ bản đồ số 26) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Đại diện: Nguyễn Thị Loan

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Cho thue pg