Hồ sơ công ty Phường 1 Quận 8 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 609 kết quả (0.0028 giây)


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Tiền

Mã số thuế: 0315551681

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/03/2019 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: 231/81B Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Chí Thảo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tường Long

Mã số thuế: 0315525836

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/02/2019 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: 290D/8 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Phong

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Mỹ

Mã số thuế: 0315521648

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/02/2019 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Số 4 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lệ Mỹ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Đỉnh Phát

Mã số thuế: 0315442555

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/01/2019 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 201/34 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Thị Trúc Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kiên Khang

Mã số thuế: 0315252314

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/08/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Số 231/116 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Vũ Nguyên Chương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Todocar

Mã số thuế: 0315245839

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/08/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 290C/38A Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Minh Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Vico Hub

Mã số thuế: 0315235164

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/08/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 290C/63/11A Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Vũ Khanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Và Đầu Tư Ka Ly

Mã số thuế: 0315212142

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/08/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 290/8 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Vy Ly

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Cung Ứng Nội Thất Titanic

Mã số thuế: 0315196010

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 231A/29 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Thế Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Quốc Đăng

Mã số thuế: 0315191679

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 6 Cư xá Bình Minh- Đường Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Mỹ Thục Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Tâm Lý Tâm Hạnh

Mã số thuế: 0315189849

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 109/44/2C Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Tố Lan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Speedwell Technologies Pvt

Mã số thuế: 0315190932

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 51/8 Phạm Thế Hiển- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Mỹ Dung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ Hoàng Long An Ninh 2

Mã số thuế: 0315170735

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 333E đường Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thạch Huy Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kinh Doanh Trần Lâm

Mã số thuế: 0315166665

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 73/4 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lâm Mộng Bảo Trân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Minh Thư

Mã số thuế: 0315134896

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 290B/8/T5 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Triệu Phong

Mã số thuế: 0315130806

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: 109/D7 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đăng Ngọc Hân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Du Học Và Định Cư Bắc Mỹ

Mã số thuế: 0315129663

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: 68B/1 Phạm Thế Hiển - Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Ngọc Hiệp

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dich Vụ Kỹ Thuật Thiên Hưng

Mã số thuế: 0315087029

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: 432A/40/27 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Trúc Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Green Tourism

Mã số thuế: 0315070106

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/05/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: 157A/6 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Giang Thanh Lịch

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trung Thư

Mã số thuế: 0315075520

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/05/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: 157/17 Dương Bá Trạc- Phường 1- Quận 8- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hồng Minh

Điện thoại: N/A


Loading...