Hồ sơ công ty Chưa rõ Tỉnh Phú Yên Phú Yên

Tìm thấy 9 kết quả (0.0018 giây)


Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Phú Yên

Mã số thuế: 4400520385

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 12/02/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Đắc Phú

Mã số thuế: 4400426262

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 16/06/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 31A Lê Trung Kiên - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


CN Công ty TNHH Công nghệ Thiên Việt

Mã số thuế: 0304054215-001

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 07/06/2007 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 02 Yer sin - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện: Trần Văn Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


XN tư vấn thiết kế Đồng Cam

Mã số thuế: 4400112594-002

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 13/10/2005 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 79 Lê Trung KIên, P1 - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện: Ngô Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên

Mã số thuế: 4400361022

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 20/04/2005 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 76 Lê Duẩn - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện: Đỗ Vĩnh Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên

Mã số thuế: 4400353409

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 09/01/2005 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 05 Độc Lập, P6 - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện: Nguyễn Trúc Thơm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhanh cong ty luong thuc

Mã số thuế: 4400112844-001

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 27/06/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 123 Lo duc - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản

Mã số thuế: 4400219298

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 05/01/1999 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: 80 Lê Duẩn - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Cục kiểm lâm

Mã số thuế: 4400219234

Tỉnh/Thành: Phú Yên

Ngày lập: 05/01/1999 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: 48 Quốc lộ 1 - Tỉnh Phú Yên - Phú Yên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hồ sơ công ty Chưa rõ Tỉnh Phú Yên Phú Yên Liên quan