Hồ sơ công ty Phường 4 Quận Phú Nhuận Phường 4

Tìm thấy 206 kết quả (0.0056 giây)


Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Chống Lũ Khánh Ân

Mã số thuế: 0316577837

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 120/27 Đường Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Chí Trung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Power Nature

Mã số thuế: 0316571070

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 552A Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Sương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Power Nature Solar

Mã số thuế: 0316571105

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 552A Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Sương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Bảo Long

Mã số thuế: 0316470932

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/09/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 110 Lê Tự Tài- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Bảo Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Doristy

Mã số thuế: 0316440127

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/08/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 120/29/5A13 Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoàng Nhật Ái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Dv Kỹ Thuật Tân Khang

Mã số thuế: 0316418058

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/08/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Đăng Khoa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ytt

Mã số thuế: 0316440381

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/08/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 742/5C Nguyễn Kiệm - Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vietos

Mã số thuế: 0316437445

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/08/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 750/9/15A Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Nhàn

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Pn Solar

Mã số thuế: 0316438431

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/08/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 552A Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Sương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Herbal Pharm

Mã số thuế: 0316405637

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 75/12 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Bảo Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Khải Thương

Mã số thuế: 0316370977

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/07/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thanh Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Oricity

Mã số thuế: 0316353611

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 166/18 Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Tô Duy Khánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Học Viện Đạo Đức

Mã số thuế: 0316360760

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 778K/24 Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Lan Nhung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Netta

Mã số thuế: 0316351974

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Tạ Văn Vinh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH B-one Ship

Mã số thuế: 0316342909

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 744/9B Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thành Duy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Em Bé Easy

Mã số thuế: 0316337602

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 166/46A9 Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Tú Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vp-nk

Mã số thuế: 0316325406

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 166/41H Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lâm Tuấn Phú

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thời Trang Xuân Kim

Mã số thuế: 0316323462

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/06/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 768 Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Xuân Kim

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thép Thành Nghĩa

Mã số thuế: 0316274832

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/05/2020 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 776/20B Nguyễn Kiệm- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Hoài Nghĩa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ha Advisory

Mã số thuế: 0316254272

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/04/2020 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 120/3H Thích Quảng Đức- Phường 04- Quận Phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Trung Hòa

Điện thoại: N/A