Hồ sơ công ty TP Đà Nẵng Đà Nẵng

Tìm thấy 50 kết quả (0.0059 giây)


Văn phòng Điều hành Công ty Ando Corporation tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400640004-005

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 24/04/2011 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Văn phòng điều hành Công ty Ando Corporation tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400640004-003

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 01/10/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


LUMINO DESIGN CONSULTANTS SDN BHD

Mã số thuế: 0401302287-001

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 18/09/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Phường Khuyê Mỹ - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


FORTIS BANQUE FRANCE SA

Mã số thuế: 0400657343-004

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 25/03/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Tây cầu Tuyên Sơn - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


MICROS - FIDELIO Singapore Pte Ltd

Mã số thuế: 0400663516-002

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 25/03/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 68 Hồ Xuân Hương - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty Cổ phần thuỷ điện Miền Trung

Mã số thuế: 0401097856

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 24/03/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô 57B, đường số 6, KCN Đà Nẵng - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện: Trương Công Giới

Điện thoại: Xem chi tiết


Aum & Lee Architects Associates Co,Ltd

Mã số thuế: 0400963238-001

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 27/02/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 01 Thanh Long - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


The Louis Berger Group, INC

Mã số thuế: 0400785585-001

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 01/02/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 33 Pasteur - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản

Mã số thuế: 0400565815-009

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 12/01/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô M, đường số 5, KCN Hoà Khánh - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


MITLITOYO ASIA PACIFIC PTELTD

Mã số thuế: 0400565815-008

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 12/01/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô M, đường số 5, KCN Hoà Khánh - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


TEKPAK & COREPRESEN TATIVE OFFICE

Mã số thuế: 0400658322-005

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 05/10/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 02 Trần Phú - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


GRONTMIJ/ CARL BRO A/S

Mã số thuế: 0400658315-001

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 05/10/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 54 Thái Phiên - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty SWISS - BELHOTL INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0400655931-001

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 17/09/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Bãi Nam-Bãi Con , Thọ Quang - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH 56

Mã số thuế: 0400650524

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 14/08/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 158 A Nguyễn Chí Thanh - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


WILBUR SMITH ASSOCIATES - (WSA)(Cảng HK Qtế Đà Nẵng- CN TCT Cảng HK Việt Nam)

Mã số thuế: 0400545826-003

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 06/08/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Nhất Thượng

Mã số thuế: 0400641255

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 22/07/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 311 Ngô Quyền - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch BECKER

Mã số thuế: 0400636696

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 27/06/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô B3-43 Nguyễn Bình - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần Công Nghệ Phần Mềm Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400632035

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 08/06/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 15 Quang Trung - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện: Phạm Kiều Đa

Điện thoại: Xem chi tiết


WILBUR SMITH ASSOCIATES - (WSA)

Mã số thuế: 0400623344-001

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 23/05/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty cổ phần XNK Hoàng Gia Khánh

Mã số thuế: 0400619041

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 04/05/2008 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 420 Hùng Vương - TP Đà Nẵng - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết