Hồ sơ công ty Tỉnh Thanh Hoá Thanh Hoá

Tìm thấy 119 kết quả (0.0020 giây)


YULCHON LLC

Mã số thuế: 2801172163-028

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 20/11/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu kinh tế nghi sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


POSCO A&C CO,LTD

Mã số thuế: 2801696791-002

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 29/10/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HONGKONG YONGQING INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Mã số thuế: 2801424082-005

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 29/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


SIN MAYAN CORPORATION(S) PTELTD

Mã số thuế: 2801424082-004

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 29/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH AREVA TD ấn Độ

Mã số thuế: 2801424082-006

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 29/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô 6 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


INITEX INTERNATIONAL BUTTON ACCESSORIES LTD

Mã số thuế: 2801390034-004

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 17/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


ISA INDUSTRIAL LTD

Mã số thuế: 2801390034-006

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 17/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


OK SUNG IND CO, LTD( KOREA)

Mã số thuế: 2801390034-003

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 17/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công TY WOOJIN PLASTIC

Mã số thuế: 2801390034-005

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 17/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Gạch lát, đường Trần Phú, Phường Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


MONKEY FOREST CONSULTING LIMITED

Mã số thuế: 2801172163-027

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 12/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu kinh tế nghi sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty Hữu Hạn Cổ Phần Thực Phẩm Nghĩa Mỹ

Mã số thuế: 2801697273-005

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 14/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Vân Du - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


AJP TAYLOR

Mã số thuế: 2801381872-010

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


NATIONAL HEAVY ENGINEERING CO- OPERATIVE LTD( NHEC)

Mã số thuế: 2801381872-007

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


KESSELS ENGINEERING WORKS PVTLTD

Mã số thuế: 2801381872-008

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty ALTA LAVAL

Mã số thuế: 2801381872-005

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


COMESSA SA

Mã số thuế: 2801381872-004

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


PREMIER TECH CHRONOSLTD

Mã số thuế: 2801381872-006

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


SUPERTMARRM ENGEERS PVTLTD

Mã số thuế: 2801381872-003

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


TSUKISHIMA KIKAI COLTD

Mã số thuế: 2801381872-002

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


GUANGXI PINGXIANG YINGTAI TRADE COLTD

Mã số thuế: 2801381872-009

Tỉnh/Thành: Thanh Hoá

Ngày lập: 02/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Loading...
Vay tien cmnd