Hồ sơ công ty Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Tìm thấy 40 kết quả (0.0018 giây)


PILS CO, LTD

Mã số thuế: 4300369363-007

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG LIMITED

Mã số thuế: 4300335043-014

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 19/04/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Ietl Co, LTD Tại Thaí lan

Mã số thuế: 4300587001-001

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/03/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Megah Timur Bina SDN BHD

Mã số thuế: 4300587001-002

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/03/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


JGC Corporation

Mã số thuế: 4300335043-013

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 03/01/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH CR ASIA Thái Lan-CR ASIA (Thái Land) Co, Ltd

Mã số thuế: 4300456129-007

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 208- Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


American Bureau Of Shipping (ABS)

Mã số thuế: 4300369363-006

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 24/02/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Korea Maritime Consultants Co, Ltd

Mã số thuế: 4300369363-005

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 08/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Ban Thi Đua Khen Thưởng Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300479260

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 31/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 111 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300479278

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 31/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 35 Phạm Văn Đồng - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban Quản Lý Dự án Hạ Tầng Kỹ Thuật

Mã số thuế: 4300478757

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 26/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 53 Lê Thánh Tôn - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300478732

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 26/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 335 Nguyễn Nghiêm - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Quad Personnel Consultants Co Ltd

Mã số thuế: 4300335043-012

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty Global Energy Services BV

Mã số thuế: 4300335043-011

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 29/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Shindong Digitech

Mã số thuế: 4300369363-004

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 15/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Petronas Penapisan (Melaka) SDN, BHD

Mã số thuế: 4300335043-010

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 09/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Aramis Development Limited

Mã số thuế: 4300335043-009

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 07/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


VPĐD Det Norske Veritas As Tại Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300369363-003

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 17/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


South West Industries PTE- LTD

Mã số thuế: 4300369363-002

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 27/02/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hanul Kigong

Mã số thuế: 4300401828-001

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Ngày lập: 04/01/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: B3, tổ 22, đường Lê Văn Sỹ - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Hồ sơ công ty Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Liên quan

Loading...
Cho thue pg