Hồ sơ công ty Tỉnh Nghệ An Nghệ An

Tìm thấy 29 kết quả (0.0013 giây)


Hồ QuốcTuý

Mã số thuế: 2901130167

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 27/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 45 - Đại lộ Lê nin - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Hồ Quốc Tuý

Điện thoại: N/A


Ngô Đinh Nam

Mã số thuế: 2901130294

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 27/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 45 - Đại lộ lê Nin - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Ngô Đình Nam

Điện thoại: N/A


Mại đình lưu

Mã số thuế: 2901128432

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 25/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 45 - Đại lộ Lê Nin - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Mai Đình Lưu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã số thuế: 2901127894

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 25/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 45 - Đại lộ Lê nin - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Xóm tân Quang - Xã quang Thành

Điện thoại: N/A


AF - Colenco Ltd (AF - Colenco)

Mã số thuế: 2900911922-002

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 26/08/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Đường V.I.Lê Nin - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: N/A


ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO, LTD ( J-POWER0

Mã số thuế: 2900911922-001

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 26/08/2008 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Đường V.I.Lê Nin - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xí nghiệp xây dựng 185

Mã số thuế: 3200042203-009

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 19/04/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm - xã Hưng Lộc - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 909

Mã số thuế: 0101405355-002

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 06/04/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Bản Vẽ - xã Yên na - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH XNK Thành Sơn

Mã số thuế: 2900583943

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 15/03/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 155 - Phan Đình Phùng - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Nguyễn Mạnh Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Công ty thép VSC - POSCO Tại TP Vinh

Mã số thuế: 0200126916-003

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 15/03/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 138 - Trường Chinh - Phường Lê Lợi - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Đỗ Hồng Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SX và TM tổng hợp Hải Sơn

Mã số thuế: 2900579915

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 10/02/2004 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Số 79 - Đường Lê Lợi - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện: Lê Việt Hùng

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH T & S

Mã số thuế: 2900494644

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 14/04/2002 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Cừ - Trường Thi - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Đại Phát

Mã số thuế: 2900488376

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 13/01/2002 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 394 Đường Nguyễn Trãi - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


TT truyền Giống gia súc và PT chăn nuôi

Mã số thuế: 0101158297-003

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 15/11/2001 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Số17-Đường Nguyễn Sỹ Sách - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh C-ty cổ phần chương dương

Mã số thuế: 0100102196-002

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 11/11/1999 (Đã được 24 Năm)

Địa chỉ: 89- Đường Nguyễn du- Phường Trung Đô - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trạm xuất nhập khẩu Nam đàn

Mã số thuế: 2900326093-009

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 26/10/1998 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn nam đàn - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp cơ khí Nông nghiệp Vinh Hưng

Mã số thuế: 2900326086-011

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 08/10/1998 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: 9- mai hắc Đế - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng xăng dầu Diễn Hồng

Mã số thuế: 2900326304-016

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 02/10/1998 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: Diễn Hồng - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cửa hàng xăng dầu Quán Hành

Mã số thuế: 2900326304-017

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 02/10/1998 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: thị trấn Quán Hành - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cửa hàng xăng dầu Diễn Châu

Mã số thuế: 2900326304-018

Tỉnh/Thành: Nghệ An

Ngày lập: 02/10/1998 (Đã được 25 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - Nghệ An

Đại diện:

Điện thoại: N/A