Hồ sơ công ty Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai

Tìm thấy 461 kết quả (0.0048 giây)


GRAND DEVELOPMENT OVERSEAS CORPORATION

Mã số thuế: 3601356567-007

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 17/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 213, KCN Amata, Phường Long Bình - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


WILLPOWER INDUSTRIES LIMITED

Mã số thuế: 3601356567-008

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 17/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 213, KCN Amata, Phường Long Bình - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


SIN CHI INTERNATIONAL LIMITED

Mã số thuế: 3602543721-005

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 13/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 301 đường 7 A, KCN Amata - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


BRILLIANT IMAGE INTERNATIONAL LIMITED

Mã số thuế: 3602543721-006

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 13/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 301 đường 7 A, KCN Amata - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


US SOYBEAN EXPORT COUNCIL INC

Mã số thuế: 3601954479-013

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 13/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2 - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HONEYWELL SYSTEMS ( THAILAND) LTD

Mã số thuế: 3600777731-008

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 10/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: xã Phước Thái - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


FUSHENG INDUSTRIAL CO, LTD

Mã số thuế: 3602789154-008

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 10/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Số 6, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


CHONGQING KUAYUE ( GROUP) CO, LTD

Mã số thuế: 3601985050-008

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 05/06/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2 - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


SHANGHAI BYL EQUIPMENT CO, LTD

Mã số thuế: 3602593578-005

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 30/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đường số 11, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty Hanshin Engineering & Construction Co, Ltd - Gói thầu số 3

Mã số thuế: 3602395689-001

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 30/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty CRYSTALON FINANZ AG

Mã số thuế: 3602835844-001

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 28/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 204, đường Amata, KCN Amata - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


TSAI'S INTERNATIONAL CORP

Mã số thuế: 3602825606-005

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: QL1A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


TECHNO ASSOCIE SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 3601031664-004

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch, - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


DELTA ELECTRONCIS , INC

Mã số thuế: 3602639649-016

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3 - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORP

Mã số thuế: 3602639649-017

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3 - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


RICH POLICY CO, LTD

Mã số thuế: 3602638557-022

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: KCN Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Tập Đoàn Quốc Tế Diamond SAIGON

Mã số thuế: 3602825606-004

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: QL1A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH ISLAND GOLD

Mã số thuế: 3602825606-003

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: QL1A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH NINI International

Mã số thuế: 3602825606-002

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: QL1A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Kiếng & Gương Chang Hung ( Taiwan)

Mã số thuế: 3602825606-001

Tỉnh/Thành: Đồng Nai

Ngày lập: 20/05/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: QL1A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu - Tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai

Đại diện:

Điện thoại: N/A